Tidligere arrangementer

Tid og sted: 7. des. 2018 09:1414:00, Studiested Halden, VIP-rommet i kantina

Hør på den nyeste forskningen til kjernedeltakerne i høgskolens satsingsområde SKuL - Skole, kunnskap og lærerutdanning. SKuL, v/leder Hilde Afdal, inviterer til det halvårlige SKuL-seminaret. Syv arbeider blir presentert og diskutert på seminaret, arbeidene er innenfor fokusområdene språkdidaktikk, realfag/matematikk og kunnskapsprosesser i skole og lærerutdanning. 

Tid og sted: 14. nov. 2018 11:3015:00, Studiested Halden, rom E1-059

Seminaret gir et overblikk på ulike metodiske tilnærminger; kvantitative-, kvalitative- og mixed methods tilnærming. Fordeler og ulemper med ulike metoder drøftes i det de knyttes til aktuelle problemstillinger. 

Tid: 31. okt. 2018

Er forskning nytt for deg? Trenger du hjelp til å realisere en idé til et forskningsprosjekt? Dette er en workshop med lavterskeltilbud og "prosjekt" kan i denne sammenhengen også bety en publikasjon.