SKuL-seminar

Hør på den nyeste forskningen til kjernedeltakerne i høgskolens satsingsområde SKuL - Skole, kunnskap og lærerutdanning. SKuL, v/leder Hilde Afdal, inviterer til det halvårlige SKuL-seminaret. Syv arbeider blir presentert og diskutert på seminaret, arbeidene er innenfor fokusområdene språkdidaktikk, realfag/matematikk og kunnskapsprosesser i skole og lærerutdanning. 

Program

09.15-09.45: Åshild Søfteland & Linda Evenstad Emilsen: Å tilegne seg norsk som andrespråk i et dialektparadis

09.45-10.15: Marianne Maugesten: God matematikkundervisning på småskoletrinnet

10.30-11.00: Roger Sträng: Principal and Servant. A study of female leadership in a primary school.

11.00-11.30: Camilla Bjørke: Metakognisjon i språklæring og –undervisning

11.30-12.00: LUNSJ

12.00-12.30: Hilde Afdal, Kari Spernes & Reidun Hoff-Jenssen: Critical reading as a social activity for the purpose of academic and professional learning in teacher education

12.30-13.00: Odd Tore Kaufmann: Hvordan bruker elever på ungdomstrinnet programmering og matematikk til å løse et konkret problem? En case studie av en gruppe på 3 elever

13.15–13.45: Karine Stjernholm: Variasjon som virkemiddel - hiphop, språkvalg og identitetskonstruksjon

13.45-14.00: Oppsummering og avslutning

Vel møtt alle sammen! 

Lunsj blir servert til alle som melder seg på innen 3.desember. Meld deg på her. 

Publisert 29. nov. 2018 09:19 - Sist endret 29. nov. 2018 09:23