STAS-prosjekter

I vårsemesteret 2021 er hovedprosjektet til STAS grammatikk-kurset Pangstart - et innføringskurs i språkvitenskap for studenter på alle språkfag. Dette kurset vil gå første gang i august 2021. 

Høsten 2020 lanserte STAS en prøveordning med stipender til utdanningsprosjekter med det formål å heve utdanningskvaliteten og synliggjøre utviklingsarbeid i språkfagene ved HiØ. I denne runden fikk følgende prosjekter støtte:  

  • Bruk av barne- og ungdomslitteratur i engelskopplæringen (Ingebjørg Mellegård, ØSS; Kathrine Staksrud, ØSS; Astrid Elisabeth Kure, ØSS)
  • Litteraturundervisning i det virtuelle klasserommet. Et bidrag til nettdidaktikk (Peter Langemeyer, ØSS),
  • Utvikling av et strukturert skriveundervisningsopplegg på 9. trinn (Virginia Lockhart Pedersen, Fremmedspråksenteret)

Ordningen vil bli videreført i 2021. 

Våren 2019 gjenoppsto Språkfika, en seminarrekke for og av studenter og ansatte i språkfag. Seminaret vil videreføres når det blir mulig å møtes på campus igjen.

Publisert 12. mars 2021 13:01 - Sist endret 30. mars 2021 13:12