Klare til å teste medstudenter

Studenter fra Bachelor i bioingeniørfag ved Høgskolen i Østfold står nå klare for å teste medstudenter som har behov for å gjennomføre ferdighetstrening, intern praksis og laboratoriearbeid for å opprettholde normal studieprogresjon. 

Førsteklassestudenter fra Bachelor i bioingeniørfag skal teste medstudenter fra ulike utdanninger for covid-19 før de kan ta i bruk labbene. Foto: Nina Fredheim/HiØ. 

Samarbeid på tvers av institusjoner for å få endret 5a forskriften 

Det var kritisk for mange studenters studieprogresjon da Fredrikstad fortsatt ble værende i tiltaksnivå A etter påskeferien. Rektorer og studentledere ved NMBU, USN og HiØ skrev felles brev til FHI og Helsedirektoratet om å prioritere studentene slik at de skulle unngå å få sin progresjon ødelagt.

Regjeringen hørte på rådet, og vedtok midlertidige justeringer i tiltaksnivå A. Studenter som var helt avhengig av ferdighetstrening, tilgang til laboratoriumarbeid og tilsvarende for å opprettholde studieprogresjon skulle få komme tilbake på campus. Men før de skulle komme inn, skulle alle testes for Covid-19. 

Smittevern i praksis 

– Studentene som nå er med å teste får gjennom dette også reell praksis, noe de også har gått glipp av gjennom korona-perioden, forteller studieleder Beathe Kiland Granerud ved bioingeniørutdanningen.  

Granerud og bioingeniørstudenter har ansvar for praktisk gjennomføring av prøvetaking, analyse og svarrapportering. 

Studenter fra både første-, andre- og tredje trinn ved bioingeniørutdanningen skal teste medstudenter som trenger å bruke lab og som må få tilgang for å gjennomføre utdanningen. 

Høgskoledirektør, rektor og kommuneoverlegen i Fredrikstad har ansvar for å planlegge, gjennomføre og dokumentere hva som gjøres med tanke på gjennomføring av hurtigtesting.  

Kommuneoverlegen, i samarbeid med HiØs smittesporingsteam, har ansvar for smitteoppsporing og ivaretakelse av studenter som tester positivt (sars-cov-2-antigen påvist). 

En virkelighetsnær erfaring 

Klar for å teste medstudenter på campus Fredrikstad. Foto: Nina Fredheim/HiØ.

– Dette er spennende å være med på, sier en av studentene som i dag er klar for hurtigtesting av andre studenter for covid-19.  

Ved å være med på å teste andre studenter får de en virkelighetserfaring som også er nyttig for dem i egen studiesituasjon. 

Les mer om prosedyren for studenter ved Høgskolen i Østfold, campus Fredrikstad, for gjennomføring av hurtigtesting av covid-19 

Av Nina Fredheim
Publisert 20. apr. 2021 12:40 - Sist endret 20. apr. 2021 12:40