Pågående prosjekt

Veiledning som nye begynnelser

Her diskuteres muligheter for å skape tankeforskyvninger og utfordre forestillinger i veiledningsfaglig arbeid. Et sentralt spørsmål er om det som bringes til veiledning, har kraft nok til at vi skal kunne forstå og gjøre vurderinger uten å måtte gå veien om forutbestemte forståelser, kategorier eller moralske regler.

I veiledningssituasjoner vil slike prosesser kunne dreie seg om en positiv respons til nye tilblivelser og om å yte rettferdighet til det som på forhånd ikke er mulig å se for seg. Det vil alltid være noe mer. Noen flere spor å følge. Noe mer å oppdage. Alltid allerede noen nye begynnelser.

Publikasjoner

Artikkelen Oppdagelser og nye begynnelser – å se det vanlige med stadig nye blikk er ferdigskrevet og publisert i Skibsted Jensen, Karlsen og Luthen (red.). Veiledning og oppdagelse (2017) på Gyldendal Akademisk.

 

Deltakere

Publisert 9. mai 2018 12:57 - Sist endret 9. mai 2018 12:57