Vant Utdanningskvalitetsprisenx2

Lars Emil ved Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon og Siri ved Institutt for sykepleie, helse og biovitenskap deler årets pris. Ifølge juryen utfyller de to hverandre i måten å jobbe med utdanningskvalitet på. 

Bildet viser begge prisvinnerne med blomster og diplom

Lars Emil Skrimstad Knudsen og Siri Ellen Adelaide Brynhildsen ble begge tildelt høgskolens utdanningskvalitetspris under den akademiske årsfesten fredag kveld. (Foto:Ann-Kristin Johansen/HiØ)

Det mener juryen som i år altså valgte å dele prisen på to vinnere, nærmere bestemt høgskolelektor Lars Emil Skrimstad Knudsen og høgskolelektor Siri Ellen Adelaide Brynhildsen.

«Begge vinnerne bidrar til positiv utvikling av utdanningskvaliteten ved sitt institutt», heter det i begrunnelsen. 

Utdanningskvalitetsprisen deles ut ved Høgskolen i Østfold hvert år. Kriteriene for prisen er blant annet at de som nomineres

  • bidrar til positiv utvikling av utdanningskvaliteten. 
  • har arbeidet eksemplarisk over tid med tiltak for å fremme studentenes læring. 
  • tar i bruk varierte og studentaktive undervisningsformer på en nyskapende måte. 
  • planlegger og/eller gjennomfører undervisning i aktivt samarbeid med studenter, undervisnings- og forskningspersonale, og eventuelt andre aktører. 
  • har utviklet gode, fleksible undervisningsopplegg med bakgrunn i erfaringene med digital undervisning under pandemien. 

I tillegg vektlegges evnen til å engasjere og inspirere studenter og kollegaer/fagmiljø.
Årets prisvinnere scoret på samtlige punkter ifølge juryen.

«Begge oppfyller alle fem kriteriene, men på ulike måter med forskjellig tyngdepunkt», skriver juryen.

En motivasjon og anerkjennelse

- Det er en ære og motta prisen, samt en stor motivasjon for å fortsette og forbedre meg, sier vinner Skrimstad Knudsen 

Han jobber som høgskolelektor og underviser i flere programmeringsfag ved Institutt for informasjonstekonologi og kommunikasjon.

Hva betyr «utdanningskvalitet» for deg?

- At flest mulig skal få best mulig utbytte av utdanningen de skal gjennom. I det legger jeg både at de skal ha et godt læringsutbytte, ha tilgang på gode læringsressurser og ikke minst trives.

HiØ-kollega og nå også medprisvinner Brynhildsen er ikke noe mindre glad for å mott prisen.
- Det er ganske overveldende, men utrolig flott å få denne prisen. En anerkjennelse for arbeid gjennom lang tid, men også en stor motivasjon for videre arbeid. Tusen takk til juryen, og ikke minst til kollegaer som har nominert meg – helt utrolig, er hennes respons.

Og «utdanningskvalitet» for deg er?
- Det at vi gjennom arbeidet vi gjør bidrar til å utdanne høyt kvalifiserte sykepleiere med en kompetanse som helsevesenet trenger.

Streamet seg gjennom pandemien

Fagdidatikk er noe Siri er svært opptatt av.

- Jeg har hele tiden forsøkt å bruke pedagogiske metoder som fremmer studentenes læring. Stille spørsmål, utfordre studentene til å finne svar selv, være interessert, «ville dem vel» blant annet. Samarbeid og diskusjoner med kollegaer er viktig for i fellesskap å finne frem til gode læresituasjoner og læringsmiljø, forteller hun.

Er det noen tiltak du er spesielt fornøyd med og som du mener har gitt resultater?
- Jeg vil gjerne trekke frem arbeidet i emnegruppen for hjemmesykepleiepraksis hvor vi blant annet gjennomfører simuleringsundervisning med realistiske og relevante scenarioer som bidrar til studentenes læring, sier Siri og fortsetter:

- Ferdighetstreningen gir resultater gjennom at studentene må forberede seg med å se på digitale læringsressurser, lese kunnskapsstoff og prosedyrene før den praktiske øvelsen med veiledning av lærer. Gjennom bruk av en strukturert modell kobles også teori til praksis. Workshops for lærere som skal delta i undervisningen har bidratt til kvalitetssikring av undervisningen.
 

«Det er viktig å samarbeide med andre og dele erfaringer. Vær vennlig, vis interesse og det er lov å ha det moro – det kan bidra til et positivt læringsmiljø og fremme læring."
Prisvinner Siri Ellen Adelaide Brynhildsen


I sin undervisning i programmeringsfag har Skrimstad Knudsen jobbet aktivt med å fremme studentenes læring.

- Aktiv og god dialog med studentene, med blant annet en tilbakemeldingsrunde etter hver forelesning. Utover det tilrettelegging av digitalt innhold, er hans beskrivelse av hvordan han har hatt fokus på utdanningskvalitet i det daglige arbeidet.

Hvordan møtte du utfordringene som oppsto da vi ble rammet av pandemi og ikke lenger kunne gjennomføre fysisk undervisning?
- Det var et par utfordringer jeg synes vi løste på en god måte når pandemien inntraff og vi var tvunget til å gjennomføre studiet digitalt. Det første var tilrettelegging av digitale øvingstimer hvor vi gjennomførte dette ved digitale 1-1 sesjoner med studentassistenter med skjermdeling. På grunn av studentmassen ble det også laget et digitalt køsystem slik at studentene fikk hjelp i korrekt rekkefølge.

Og fortsetter:
- Det andre var å produsere små korte videoer (10-20 minutter) som supplement til digital streaming av forelesninger. Disse forelesningene var i typisk «streamer»-stil, med musikk, nedtelling i pauser, chat, transisjoner og lignende. Ikke at dette nødvendigvis økte læringsutbytte i seg selv, men det hjalp godt til for å holde studentene fokusert og engasjert.

Hva føler du selv at du lærte av å bli utfordret på den måten?
- Jeg trivdes godt med denne omstillingen, og har lært mye om streaming, video-produksjon og -redigering.

Ber studentene om respons på egen undervisning

Juryen påpeker nettopp at Skrimstad Knudsen har «laget et trygt miljø for læring for studentene og har stort fokus på deres psykososiale læringsmiljø». I begrunnelsen for å tildele han prisen legger de også vekt på at han aktivt brukerstudentevalueringer for å utvikle og forbedre egen undervisning underveis i semesteret

Hvorfor og hvordan du bruker du studentevalueringer aktivt i arbeidet ditt?
- Det gjennomføres en enkel digital evaluering etter hver forelesning hvor studentene kan gi tilbakemelding på hva som var bra, og hva som kan forbedres med dagens forelesning (eller faget som en helhet). Tilbakemeldingene er anonyme og kommer opp på storskjermen. Det gis fortløpende kommentar på disse, og konstruktiv kritikk blir tatt med videre og forsøkt forbedret.

Skrimstad Knudsen sier hyppig bruk av studentevalueringer først og fremst gir han en en løpende indikasjon på om undervisninger er opp til standarden studentene forventer og eventuelt en indikasjon på hva som må til for å forbedre den.

- I tillegg gir det også studentene en følelse av å bli hørt, sier han.
 

«Ikke streb etter perfeksjon, ett opptak med litt enkel redigering er ofte nok!»
Prisvinner Lars Emil Skrimstad Knudsens enkle råd til andre som ønsker å komme i gang med digital undervisning

 

Prisvinnerens tips og råd til HiØ-kollegaer som ønsker å ta i bruk nye undervisningsmetoder er følgende:
- Digital undervisning og videoproduksjon er gøy, men krever mye tid å sette seg inn i for å få gjennomført. Spør kolleger om tips og råd. 

Elsker ferdighetstrening med studentene

Om Siri Brynhildsen påpeker juryen at hun tar profesjonens samfunnsoppdrag på alvor og er opptatt av at studentene skal utvikle profesjonalitet underveis i studiet ved å knytte praksis og teori tett sammen.
«Med dette perspektivet har hun vært en viktig bidragsyter i fagmiljøet i en årrekke», skriver juryen.

Selv har hun følgende svar på hvorfor hun synes dette viktig og hvordan hun jobber med det til daglig:
- Vi skal jobbe kunnskapsbasert, og det er viktig å kunne forstå hvorfor man gjør ting. Gjennom å utfordre studentene til å reflektere og begrunne håper jeg å bidra til at de oppdager hva de kan og ikke kan og dermed søker mer kunnskap. Dette vil kunne bidra til pasientsikkerheten. Jeg elsker å være sammen med studentene i ferdighetstrening og simulering og høre at selv om det var litt skummelt var det veldig lærerikt!

Utdanningskvalitetsprisen på kr. 50.000 tilfaller det instituttet prisvinneren tilhører, og skal brukes av prisvinneren til tiltak som videreutvikler utdanningskvaliteten. 

Årets juryen har bestått av:   

Studiedirektør Frid Sandmoe   
Leder av Seksjon for pedagogisk utvikling og læring – Håkon Naasen Tandberg   
Studentrepresentant oppnevnt av Studentparlamentet – Vlora Memishi 
Leder av Utdanningskvalitetsutvalget og prorektor for utdanning Annette Veberg Dahl   

 

Les også:

Nominerte til Utdanningskvalitetsprisen 2021

Høgskolens akademiske årsfest: Nå kan du se alle bildene!

Fikk Forskningsprisen for sitt imponerende arbeid - hjemme og internasjonalt

Fikk pris for å formidle forskning

Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 29. okt. 2022 10:21 - Sist endret 1. nov. 2022 08:39