Aktuelle saker - Side 7

Published Sep. 25, 2019 3:32 PM

Don't miss out on tomorrow's Everything Is Outside - Light works for Elvelangs 2019. Our bachelor students in scenography are currently working in Oslo with Elvelangs, and you can see their (and a lot of other's) work TOMORROW, Thursday 26th of September at 20:00.

Bilde av involverte personer fra HiØ og Halden bibliotek
Publisert 23. sep. 2019 12:51

14. november 2019 åpner Halden bibliotek et Makerspace-tilbud for barn og unge i Halden. Halden bibliotek har fått tildelt kr. 200 000,- fra Nasjonalbiblioteket for å etablere et inkluderingstilbud innen teknologi for barn og unge i Halden i samarbeid med HiØ/IT.

 

Bildet viser prisvinner Anniken Sørlie utenfor Universitetet i Oslo.
Publisert 11. sep. 2019 09:00

Førsteamanuensis Anniken Sørlie ved høgskolens Avdeling for helse- og velferd i Fredrikstad ble den 2. september i år tildelt H.M. Kongens gullmedalje for sitt vitenskapelige arbeid ved Universitetet i Oslo.

Publisert 6. sep. 2019 10:26

På oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennomfører nå Høgskolen i Østfold en nasjonal videreutdanning - Arbeidsinkludering og Supported Employment (15 studiepong) for ansatte i NAV.