Søvnkurs - Bedre søvn

Søvn er en viktig faktor for god helse. Har du dårlig søvn over tid vil dette kunne medføre flere negative helseeffekter. Dette kan du gjøre noe med!

Logo: Stamina Helse

I samarbeid med Stamina Helse gir vi deg som ansatt mulighet til å delta på et søvnkurs. Søvnkurset er sammensatt slik at du opplæres og informeres om søvnvaner, søvnproblemer og søvnsykdommer.

Dårlig søvnkvalitet over tid er assosiert med flere negative helseeffekter. Dette kan endres og bedres for den enkelte!

Gjennom søvnkurs vil du derfor kunne identifisere egne søvnproblemer og be om bistand. Enkelte vil også få normalisert sitt søvnmønster og erkjenne at det ikke foreligger søvnproblemer.

Neste kurs

  • Nytt kurs planlegges i 2020

Påmelding til Ruth Åsa Lier

Kursholdere:

  • Maria Brække, Stamina Helse
  • Elisabeth Alexandersen, Stamina Helse
Publisert 7. feb. 2019 15:50 - Sist endret 13. nov. 2019 11:17