Vaksinasjoner

Bedriftshelsetjenesten tilbyr vaksinering av ansatte som utsettes for smitterisiko gjennom arbeidet. Det tilbys årlig influensavaksine for ansatte, mot en egenandel for de som ikke defineres inn i risikogruppe for vaksinasjon.

Informasjon om influensavaksinering

Bedriftshelsetjenesten Stamina Helse forholder seg til anbefalinger om influensavaksinering fra Folkehelseinstituttet.

Vaksinering har til hensikt å forebygge smitte og utvikling av alvorlig sykdomsforløp. Influensavaksinering anbefales spesielt for personer som tilhører risikogruppene. Det er fullt mulig for personer utenfor risikogruppene å la seg vaksinere dersom de ønsker dette. Vaksinen må tas årlig og beskytter kun mot sesongens influensavirus. Influensavirus smitter lett ved dråpe/kontaktsmitte.

Risikogrupper

Personer fra 65 års alder, gravide fra 12 svangerskapsuke, personer med alvorlige eller kroniske sykdommer, helsepersonell / familier som har kontakt med pasienter/ familiemedlemmer med nedsatt immunforsvar og svinerøktere/andre med regelmessig kontakt med levende griser.

Når skal man ikke ha influensavaksine!

  • Alvorlig allergisk reaksjon på egg
  • Kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen
  • Tidligere alvorlige straks reaksjoner etter influensavaksinering
  • Personer som får immundempende behandling - Hør med behandlende lege først
  • For gravide i de første 12 uker
  • Ved akutt infeksjon og antibiotikabehandling - Vent til behandlingen er avsluttet

Kontakt fastlege for råd hvis du er i tvil

Bivirkninger

Influensavaksinen gir generelt få bivirkninger. Men kan gi, som ved alle andre vaksiner, lokalreaksjoner som rødhet og smerter rundt innstikkstedet, eventuelt influensalignende symptomer. Det er svært sjelden man får alvorlige reaksjoner.

Man får ikke influensa av vaksinen, da er man allerede blitt smittet av influensa.

Mer informasjon

Publisert 9. mai 2018 13:05 - Sist endret 25. okt. 2018 13:14