Vaksinasjoner

Bedriftshelsetjenesten tilbyr vaksinering av ansatte som utsettes for smitterisiko gjennom arbeidet. Det tilbys blant annet årlig influensavaksine for ansatte, mot en egenandel for de som ikke defineres inn i risikogruppe for vaksinasjon.

Angående koronavaksine, må man per i dag  kontakte fastlege eller kommunehelsetjeneste for en vurdering.

 

Influensavaksinering AVLYST 2020

Vår planlagte influensavaksinering av ansatte, må dessverre utgå.
Influensavaksinen i år går i all hovedsak til risikogrupper, og bedriftshelsetjenesten er ikke definert som en prioritert gruppe, og får dessverre ikke nok vaksiner i år.

Vi ber alle som er i risikogruppen om å kontakte sin fastlege eller apotek for avtale.

Bedriftshelsetjenesten Stamina Helse forholder seg til anbefalinger om influensa vaksinering fra Folkehelseinstituttet. https://fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine/

Vaksinering har til hensikt å forebygge smitte og utvikling av alvorlig sykdomsforløp. Influensa vaksinering anbefales spesielt for personer som tilhører risikogruppene. Personer utenfor risikogruppene kan vaksineres dersom det er ønskelig. Vaksinen må tas årlig og beskytter kun mot sesongens influensavirus. Influensavirus smitter lett ved dråpe og/eller kontaktsmitte. Se også https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksinering-hosten-2020/    

Risikogrupper definert av Folkehelseinstituttet:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i sykehjem og aldersboliger
 • Barn og voksne med diabetes mellitus, type 1 og 2
 • Kronisk luftveissykdom
 • Kronisk hjerte- og karsykdom
 • Kronisk leversvikt
 • Kronisk nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Nedsatt immunforsvar
 • Svært alvorlig fedme (BMI > 40)
 • Annen alvorlig eller kronisk sykdom
 • Gravide fra 12. svangerskapsuke

Når skal man ikke ha influensavaksine:

 • Alvorlig allergisk reaksjon på egg
 • Kjent allergi mot innhold stoffer i vaksinen
 • Tidligere alvorlige straks reaksjoner etter influensa vaksinering
 • Personer som får immundempende behandling - Hør med behandlende lege først
 • For gravide i de første 12 uker
 • Ved akutt infeksjon og antibiotikabehandling - Vent til behandlingen er avsluttet

Kontakt fastlege for råd hvis du er i tvil

Bivirkninger

Influensavaksinen gir generelt få bivirkninger. Men kan gi, som ved alle andre vaksiner, lokalreaksjoner som rødhet og smerter rundt innstikkstedet, eventuelt influensalignende symptomer. Det er svært sjelden man får alvorlige reaksjoner.

Man får ikke influensa av vaksinen, da er man allerede blitt smittet av influensa.

For mer informasjon, kontakt HMS-rådgiver

 

Publisert 9. mai 2018 13:05 - Sist endret 8. jan. 2021 16:12