Nettsider med emneord «Zotero»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Anne-Lise Eng Eng, Anne-Lise Universitetsbibliotekar +4769608764 anne.l.eng@hiof.no Studieverksted, EndNote, Zotero, Undervisning, Fredrikstad