Om studiet

Med en bachelor i regnskap vil du ha et solid faglig grunnlag for arbeid som regnskapsfører, og for å videre ta en masterutdanning. Utdanningen gir grunnlag for praktisk yrkesutøvelse og videre kompetansebygging til arbeidsoppgaver som naturlig faller inn under rollen. Du får innsikt i samfunnets etikk, normer og verdier og vil kunne skape deg en helhetsforståelse av bedriften.

De første to årene får du undervisning i grunnleggende fag som bedriftsøkonomisk analyse, markedsføring, organisasjonslære, regnskap, samfunnsøkonomi, samt finansiering og investering. Det andre studieåret (4.semester) passer også godt for utveksling til en av høgskolens partnerinstitusjoner. Det siste året spisser du kompetansen din innenfor regnskapsførerregelverket, skatt og avgift. 

Undervisningen

Undervisningen foregår i forskjellige former med felles forelesninger, oppgaveløsninger, gruppearbeid og seminarundervisning, delvis med prosjektarbeid i mindre grupper og individuell oppfølging av studentene. Det kan bli stilt krav til frammøte i deler av undervisningen.

Engasjerte forelesere

Høgskolen i Østfold har mange dyktige og engasjerte forelesere. Flere av foreleserne jobber i tillegg innenfor fagfeltet de underviser i, slik at teori kan belyses gjennom praktiske og gode eksempler fra arbeidslivet. Andre deler sin kunnskap gjennom forskning.

Forkurs i matematikk for økonomistudenter

Det arrangeres forkurs i matematikk for økonomistudenter i uke 32. Påmelding kommer nærmere studiestart.

Forkurset anbefales sterkt for alle, men spesielt for deg med annen matematikk enn S1 + S2 eller R1 + R2 fra videregående skole.

Tilbakemeldinger fra studenter

"Høgskolen i Østfold tilbyr et godt studentmiljø, gode klasserom og dyktige lærere innenfor økonomi!" Per Omberg, tidligere student, bachelor i regnskap og revisjon. 3,5 års arbeidserfaring hos Re-visjon AS

"Mange knallgode forelesere som gir av seg selv, og som gjør fagene interessante. En god høgskole å studere ved! " Camilla Karlsen, tidligere student, bachelor i regnskap og revisjon, 2 års jobberfaring ved Exakt Regnskapsbyrå

Publisert 13. okt. 2021 12:10 - Sist endret 13. okt. 2021 12:10