Velkommen til Tysk årstudium ved Høgskolen i Østfold studieåret 2022/2023

Vi håper du vil trives og ser fram til å møte deg ved oppstart av studiet i august. 

Her finner du informasjon og program som er felles for alle nye studenter  

Nedenfor finner du informasjon og program spesielt for tysk årsstudium.

Som nettstudent behøver du ikke å møte på høgskolen i forbindelse med studiestart den 16. august. Selvfølgelig er du allikevel hjertelig velkommen på campus hvis du har anledning.

Kontaktpersoner:

Studieveileder: Tove Sørum

Undervisningsleder: Martin Hollmann

For faglige spørsmål knyttet til de enkelte emnene, kan du ta direkte kontakt med foreleser i emnet. Du finner navnet i den aktuelle emnebeskrivelsen.

Oppstartsmøter

Vi tilbyr følgende digitale informasjonsmøter for alle studenter på årsstudium i tysk (heltid og deltid) i Zoom - Linken til møtene finner du  også i din timeplan nærmere studiestart. Du kan velge det tidspunktet som passer best for deg.

Tirsdag, 16.08.2022, kl. 18-19 - Klikk her for å delta på oppstartsmøtet

Onsdag, 17.08.2022, kl. 10-11 - Klikk her for å delta på oppstartsmøtet

Videre informasjon om Tysk årsstudium er formulert som 'Ofte stilte spørsmål' - og vi anbefaler deg å lese godt gjennom dette slik at du er forberedt til studiestart:

FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Heltid eller deltid?

Heltidsstudenter:

Når du semesterregistrerer deg for høsten 2022, blir du automatisk meldt til undervisning og eksamen i tre emner, i henhold til din studiemodell.  

Deltidsstudenter:

Dersom du har søkt som deltidsstudent blir du meldt til to emner høsten 2022. Du finner din studiemodell her, (alle emner er på 10 studiepoeng).

 

Det er lenge siden jeg har jobbet med tysk, vil jeg klare å henge med?

Det vil du. I begynnelsen vil du nok streve litt, men vi har erfaring med at studentene raskt kommer opp på et OK nivå, og føler at det går greit etter hvert. Vi tilbyr dessuten ukentlige samtaleøvelser (nettbasert, sanntid) med studentassistent, både på dag- og ettermiddags-/kveldstid. Nærmere informasjon om dette foreligger ved studiestart).

Foregår all undervisning på tysk?

Praktisk talt all undervisning foregår på tysk. Fordelen med dette er at studentene blir vant til å høre og bruke tysk, og blir fortere flinke i språket.

Er det obligatorisk deltakelse på undervisninga?

Nei, det er det ikke, verken på samlingene eller på nettundervisninga, men vi anbefaler sterkt at du deltar. Alle emner har imidlertid obligatoriske oppgaver av ulik form; dette er beskrevet detaljert i emnebeskrivelsene.

Vil det være fysiske samlinger?

Det vil arrangeres en frivillig fysisk samling på Campus i Halden i løpet av høstsemesteret:  

Torsdag, 27.10.2022 kl. 10-15 (litteratur)

Fredag, 28.10.2022 kl. 10-15 (grammatikk)

Påmeldingsfristen blir den 10.10.2022 og det skjer via våre Canvas-sider.

 

Hvordan er programmet på samlingene?

Programmet for samlingene høsten 2022 foreligger etter studiestart. Skulle det i studieåret 2022-2023 være utilrådelig å gjennomføre samlinger på grunn av COVID–19, blir samlingene erstattet med ordinær nettundervisning.

Når finner nettundervisninga sted?

Vi bruker både synkron nettundervisning (undervisning i sanntid), i Zoom, og asynkrone arbeidsmåter; det gjelder særlig emnet Muntlig tysk og tysk fonetikk (SFT11019).

Tyskspråklig litteratur og kultur (SFT11608): Natalia Igl - tirsdager 17.00-19.00

Tysk språk 1 (SFT11509): Franziska Jensen - onsdager 17.00-19.00.

Muntlig tysk og tysk fonetikk (SFT11019): Frode Lundemo - ikke synkronundervisning, men jobber asynkront. Dette informeres det nærmere om i Canvas ved semesterstart.

I tillegg tilbys ukentlige samtaleøvelser (nettbasert, sanntid) med studentassistent, både på dag- og ettermiddags-/kveldstid. Nærmere informasjoner publiseres i Canvas ved semesterstart.

Detaljerte undervisningsplaner som orienterer om tema for den enkelte undervisningsenhet blir publisert på Canvas ved semesterstart.  .

Hvor finner jeg pensumlistene?

Pensumlistene finner du i emnebeskrivelsene (klikk deg inn på de enkelte emnene).

Pensum er det samme for heltidsstudenter og deltidsstudenter.

Hvor får jeg kjøpt kompendiene?

Disse publiseres på Canvas ved semesterstart og kan lastes ned.

Må jeg kjøpe bøkene?

Ja, du må selv sørge for at du har alle bøkene som er pensum. Ta kontakt med din egen bokhandel, Studentsamskipnadens bokhandel eller en nettbokhandel i god tid, slik at du er sikker på at du får bøkene i tide.

Når blir eksamensdatoene klare?

Eksamensdatoene publiseres på Studentweb i september. Vær klar over at det i 1. semester kun er én skoleeksamen, nemlig i Tysk språk 1. De to andre emnene har andre vurderingsformer (jf. emnebeskrivelsene).

Må jeg komme til Halden for å avlegge skriftlig eksamen?

Det er mulig å søke om å avlegge skriftlig eksamen eksternt. Fristen er 15.10 i høstsemesteret, 1.4. i vårsemesteret. Les mer om dette her.

Hva slags eksamener er det i de ulike emner?

Dette står detaljert beskrevet i emnebeskrivelsene (klikk deg inn på hvert enkelt emne)

Hvor kan jeg henvende meg for å få teknisk hjelp med computeren min?

Riktig adressat for dette er IT-vakt. Her finner du nødvendig informasjon.

Hvem kan hjelpe meg med å justere utdanningsplanen min?

Ta kontakt med din studieveileder Tove Sørum eller Seksjon for studenttjenester på epost studier@hiof.no så vil du få hjelp til å flytte emner i utdanningsplanen din.

Kan jeg låne bøker fra biblioteket når jeg er fjernstudent?

Ja, det kan du. Nærmere informasjon finner du på bibliotekets sider. Kontaktbibliotekar for tysk er  Samantha Nysted

Må jeg skrive på tysk i diskusjoner på Canvas?

Etter hvert vil vi gjerne at all kommunikasjon foregår på tysk, men i starten er det naturligvis helt i orden å bruke norsk.

Må jeg ha et bilde på profilen min på Canvas?

Ja, både vi som underviser og medstudentene blir veldig glad om du laster opp et bilde – det er mye hyggeligere å kommunisere med noen som man kjenner fjeset på!

Hvordan bruker jeg Zoom?

Her får du mer informasjon om hvordan du bruker Zoom

Studenttjenesten

Du finner mye nyttig informasjon hos Studenttjenesten. Studenttjenesten bemannes av studieveiledere. Ta kontakt med oss hvis du har behov for veiledning eller annen praktisk hjelp. 

Publisert 18. juni 2018 00:25 - Sist endret 15. sep. 2022 09:18