Studieopphold i utlandet (2021–2024)

Det tilbys utenlandsopphold både gjennom et helt semester (5. semester) ved et samarbeidende lærested i utlandet, og som kortere opphold knyttet til mindre prosjekter på særlig sommerstid.

Studenter som skal utveksle må ha bestått emner tilsvarende normal studieprogresjon ved tidspunktet for utreise. Emner som gjennomføres ved et utenlandsk lærested må forhåndsgodkjennes av egen institusjon før utreise. 

Høgskolen i Østfold har flere aktuelle samarbeidspartnere og mer informasjon finnes her: https://www2.hiof.no/nor/hogskolen-i-ostfold/internasjonalt-kontor/studier-i-utlandet

Det er også mulig å gjennomføre bachelorprosjekt ved en samarbeidende institusjon i utlandet. 

Instituttets internasjonal koordinator, Hong Wu (hong.wu@hiof.no), kan kontaktes for nærmere informasjon.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2021 03:16:56