Masterstudium i klinisk sykepleie – Operasjonssykepleie (120 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
2 år
Studiestart:
Høst 2022
Undervisningsspråk:
Undervisningsspråket er norsk. Enkelte tema eller emner undervises på engelsk og skandinavisk.
Studiested:
Fredrikstad og praksisfelt
Semesteravgift:
NOK 600

Er du sykepleier og ønsker å ta en master i klinisk sykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie?

Helsesektoren i Norge har et stort behov for operasjonssykepleiere som kan analysere og kritisk vurdere eget arbeid, benytte relevant forskning og bidra til kunnskapsbasert sykepleiepraksis og i tillegg kan gjennomføre forsknings- eller utviklingsarbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske prinsipper. 

Ved å studere Master i klinisk sykepleie - operasjonsykepleie vil du imøtekomme dette behovet.

Etter fullført og bestått masterstudium vil du ha spesialkompetanse til å håndtere avansert og høyteknologisk behandling og du vil være utdannet til å kunne ivareta operasjonssykepleierens viktige funksjon ovenfor pasienter som skal til et kirurgisk inngrep, enten planlagt eller akutt.

Gjennom studiet får du øve på ferdigheter og samhandling i høyskolens Senter for simulering og innovasjon, hvor vi kan tilby en autentisk øvingsarena med et levende miljø der målet er å lære av og med hverandre. 

Det er totalt fire studieretninger knyttet til studieprogrammet Masterstudium i klinisk sykepleie, hvorav Masterstudium klinisk sykepleie - operasjonssykepleie utgjør én av disse. De øvrige tre er avansert klinisk allmennsykepleie, anestesisykepleie og intensivsykepleie. Det er kun studieretningen i avansert klinisk allmennsykepleie som tilbys høsten 2021. Masterstudium i klinisk sykepleie - anestesisykepleie, intensivsykepleie og operasjonssykepleie vil starte høsten 2022.

Dersom du har fullført videreutdanning i operasjonssykepleie kan du søke deg inn i 2. studieår på master i klinisk sykepleie, studieretning operasjonssykepleie. Søknadene vil behandles individuelt da det er krav om at videreutdanningen må oppfylle faglig masternivå.

 

Kontakt

Studieveileder: Nina Buskoven       

Telefon: +47 696 08 899

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Fakultet for helse, velferd og organisasjon.
Instituttleder Laila Garberg Hagen