Opptak

Du søker opptak til studiet lokalt gjennom høgskolens SøknadsWeb. 
Velg kategori Påbyggingsstudier, videreutdanninger, masterstudier og PPU fra listen.

Studiekode: 224.1959

Når skal du søke

Søkerportalen åpner: 1. februar 

Søknadsfrist: 1. mars 

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,

og offentlig godkjenning/autorisasjon som sykepleier,

og minimum to års relevant arbeidserfaring som sykepleier.

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Det er også krav til medisinsk testing hvis du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene.

Hvordan søker du