Profesjonsrettet veiledning (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2019
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden og Fredrikstad, se emnebeskrivelser.
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 600

Vil du bidra til at nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring får en faglig solid og trygg start på sin yrkeskarriere?

Vil du bidra til at studenter i helse- og sosialfaglige utdanninger og lærerstudenter i sin praksisopplæring blir tilbudt kompetent veiledning?

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for lærerutdanning,
studieleder Alf Rolin og programkoordinator Geir Luthen.