Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2012–2013)

Grad/tittel ved bestått studium

Akuttsykepleier

Studiets læringsutbytte

Hensikten med videreutdanningen i akuttsykepleie er å utdanne velkvalifiserte yrkesutøvere som kan utøve akuttsykepleie til pasienter og ivareta deres pårørende i akuttmottak. Utøvelsen skal være i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelsen og fagets kunnskaper og verdier.

Kunnskaper

Kandidaten

  • kan identifisere den akutt og /eller kritisk syke pasientens behov og anvende avansert kunnskap i utøvelsen av akuttsykepleie.
  • kan anvende aktuell kunnskap i møte med pasientens pårørende  og identifisere deres ulike behov
  • kan bruke kunnskap innen akuttsykepleie, herunder kunnskap om nødmeldetjenesten, indremedisin, kirurgi, ortopedi, nevrologi, psykiatri, gynekologi, pediatri og geriatri.

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan mestre akuttsykepleie til pasienter med svikt i livsviktige funksjoner, behandle og forebygge komplikasjoner, lindre lidelse, smerter og ubehag og fremme rehabilitering eller en verdig død.
  • kan utføre akuttsykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser av å være akutt og/eller kritisk syk.
  • kan beherske samhandling og teamarbeid på tvers av faggrupper.

Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan reflektere kritisk i valgsituasjoner og handle etisk og juridisk forsvarlig i forbindelse med utøvelsen
  • kan vurdere kritisk eget arbeid, benytte relevant forskning og bidra til fagutvikling innenfor eget fagområde
  • kan integrere undervisning, informasjon og veiledning til pasienter, pårørende, studenter og medarbeidere i eget arbeid
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 03:10:05