Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2012–2013)

Utdanningen er lagt opp mot masterstudier og Ph.D.

Yrkesmuligheter er spesielt rettet mot akuttmottak på sykehus.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2022 03:09:23