Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning (60 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Studiestart:
Høst 2022
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad, deltid.
Åpner for søking:
15. april
Ordinær søknadsfrist:
31. mai
Semesteravgift:
NOK 800
Studieavgift:
0

Har du et hjerte som banker for barn og unge som har det vanskelig?

Mange barn og unge blir utsatt for psykososiale belastninger i hjem, barnehage, skole og nærmiljø. Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, gir inngående kunnskap om psykososiale vansker, psykiske problemer og lidelser hos barn, ungdom og unge voksne. Studiet øker din kompetanse slik at du bedre kan sette inn tiltak som fremmer barn og ungdoms evner til å mestre livskriser og psykososiale belastninger. Studiet er tverrfaglig og tverretatlig hvilket er med på å gi bred kompetanse og utvikle evne til kommunikasjon.

Utdanningen inngår som et tiltak i regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse. Studiet er et frikjøpt studium på oppdrag av Helsedirektoratet, og studenter betaler kun semesteravgift, se Faktaboks.

Målgruppe for studiet er personer som arbeider med barn og unge i skoler, barnehager, helse- og sosialtjenester, NAV, barnevernet, politietaten, kultur- og fritidstilbud eller lignende.

Kontakt

Studieveileder: Marianne Pedersen

Telefon: +47 696 08 894

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE.
Institutt for velferd, ledelse og organisasjon: Høgskolelektor Petter A. Arvesen (fag-/emneansvarlig) og Hege Simensen (undervisningsleder).