Programmet tar ikke opp nye studenter

Spesialpedagogikk 2 - sosiale og emosjonelle vansker (60 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Studiestart:
Ikke opptak 2021
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden
Semesteravgift:
NOK 600
Studieavgift:
NOK 67.000 totalt for 4 semestre

Ikke opptak i år.

Er du flink til å se enkeltmennesker og deres behov? Er du opptatt av samspill- og adferdsproblemer i barnehage, skole og i samfunnet?

Studiet tar for seg alvorlige samspill- og atferdsproblemer i barnehage, skole og samfunn og omfatter spesialpedagogisk arbeid, med fokus på tidlig intervensjon, forebygging og tverrfaglig samarbeid. Det legges vekt på kritisk refleksjon og bevisstgjøring av egne holdninger og ulike perspektiv på fagfeltet. Visjonen om en inkluderende opplæring for alle står sentralt. Studiet er yrkesorientert, knyttet til praksisfeltet og fokuserer på arbeidet med sosiale og emosjonelle vansker. Spesialpedagogikk 2 bygger på studiet Spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng). 
Målgrupper er lærere, førskolelærere, barnevernspedagoger, sosionomer og andre som ønsker fordypning på feltet sosiale- og emosjonelle vansker. 
Studiet går på deltid over fire semestre (2 år). Det er organisert med undervisning fire helgesamlinger (fredag/lørdag) pr. semester, arbeid i en fast basisgrupper ca. en gang pr. uke og individuelt arbeid. Arbeidsformene i studiet vil veksle mellom forelesninger, arbeid i basisgrupper under veiledning, individuelle litteraturstudier, problembasert læring (PBL) og ferdighetstrening. Du møter gode forelesere med solid erfaring fra fagfeltet.
Betalingsstudium, som betales per semester: fire forfallsdatoer.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for at studiet kan settes i gang.
For mer informasjon: www.hiof.no/videre

Kontakt

Miriam Henriksen

Telefon: +47 69608093

E-post: videre@hiof.no

 

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Avdeling for lærerutdanning, studieleder Alf Rolin. FagansvarligeTor Freyr og Eyvind Lindberg.