Spesialpedagogikk 2 - sosiale og emosjonelle vansker (60 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Studiestart:
Ikke oppstart 2022
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad, delvis nettbasert.

Er du flink til å se enkeltmennesker og deres behov? Med videreutdanning i spesialpedagogikk kan du bidra til å gi flere muligheten til å mestre. 

Studiet tar for seg alvorlige samspill- og atferdsproblemer i barnehage, skole og samfunn og omfatter spesialpedagogisk arbeid, med fokus på tidlig intervensjon, forebygging og tverrfaglig samarbeid. Spesialpedagogikk dreier seg om å legge til rette for at barn, unge og voksne med særskilte behov får utvikle seg som enkeltindivider og sammen med fellesskapet de tilhører. Studiet er yrkesorientert, knyttet til praksisfeltet og fokuserer på arbeidet med sosiale og emosjonelle vansker. Målgrupper er lærere, førskolelærere, barnevernspedagoger, sosionomer og andre som ønsker fordypning på feltet sosiale- og emosjonelle vansker. 

Studiet går på deltid over fire semestre (2 år). Det er organisert med undervisning fire helgesamlinger (fredag/lørdag) pr. semester. Den første og siste helgesamlingen i hvert semester krever fysisk oppmøte på campus, men de to i mellom krever digitalt oppmøte.    Du møter gode forelesere med solid erfaring fra fagfeltet.

Vil du melde din interesse for studiet før søknadsperioden er i gang? Fyll ut skjemaet "Registrer din interesse", så sender vi deg en påminnelse når studiet åpner for innsøking.

Registrer din interesse

Kontakt

Miriam Henriksen

Telefon: +47 69608093

E-post: videre@hiof.no

 

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE.
Fakultet for lærerutdanninger og språk: Undervisningsleder Karl-Arne Næss Korseberg. Førsteamanuensis Tor Freyr.