Programmet tar ikke opp nye studenter

Naturfag og matematikk i barnehagen, videreutdanning (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2019
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, samlingsbasert ved studiested Halden og andre arenaer. Se pkt. Undervisnings-, lærings- og vurderingsordninger.
Åpner for søking:
Udirs søkerportal - 1.februar / HiØ - 1.mai
Ordinær søknadsfrist:
Udir - 1.mars / HiØ - 7.mai
Semesteravgift:
NOK 600

En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. Bli med å utvikle din kompetanse til å utfordre og støtte barnehagebarnas interesser og undring for realfag!

Naturfag og matematikk i barnehagen (30 studiepoeng) er et videreutdanningstilbud som skal gi deg, som er barnehagelærer, fagkunnskap og pedagogiske verktøy som de kan bruke i det praktiske arbeidet med barn i barnehagen.

Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for fremtidens barnehage. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell som gir mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Fra 1. februar kan du søke Utdanningsdirektoratet om støtte (i form av tilretteleggingsmidler) til å ta videreutdanning. Søknadsfrist er 1. mars 2019. Søker som får tildelt støtte til videreutdanning, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Du kan lese mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no/videreutdanning-bhg

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE.
Avdeling for lærerutdanning, Alf Rolin, studieleder.