Hva lærer du? (Høst 2021)

Studiets læringsutbytte

Etter gjennomført studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

  • har tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om personalarbeid, herunder introduksjon i arbeidsrettslige tema.
  • kan sette innsikten i personalarbeid i sammenheng med andre funksjoner i virksomheten.
  • har grunnleggende kunnskaper om utviklingstrekkene i det moderne arbeidslivet.

Ferdigheter

Kandidaten kan anvende kunnskapen i personalarbeid, og har utviklet kompetanse til å kunne fungere som mellomleder med personalansvar.

Generell kompetanse

Kandidaten har tilegnet seg et etisk grunnlag for utøvelse av personalansvar.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:14:42