Opptak

Du søker opptak til studiet lokalt gjennom høgskolens SøknadsWeb. 

Studiekode: 224.5046

Når skal du søke

Søkerportalen åpner: 15. april

Søknadsfrist: 31. mai

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Hvordan søker du