Personaladministrasjon/personalledelse (15 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
½ år
Studiestart:
Høst 2018
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad.
Åpner for søking:
15. mars
Ordinær søknadsfrist:
15. mai
Semesteravgift:
NOK 600
Studieavgift:
NOK 20 900

Motiveres du av å gjøre andre gode?

Personaladministrasjon og personalledelse tar opp sentrale spørsmål knyttet til personalarbeid i en virksomhet. Studiet gir deg grunnleggende innsikt i en rekke rammebetingelser som det er viktig å ha kunnskap om i dagens arbeidsliv. Med økt kunnskap får du trygghet og evne til å foreta selvstendige og presise vurderinger innen personaladministrasjon og personalledelse. Kravene til ledelseskompetanse er økende innen offentlig og privat virksomhet, det betyr at personer som har slik kompetanse er attraktive på arbeidsmarkedet.

Studiet organiseres med utgangspunkt i studentaktive arbeidsformer. Dette innebærer at eksempler fra din egen arbeidsplass, alternativt fra annen tilgjengelig arbeidsplass, integreres i studiet. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, veiledning, diskusjoner og individuelt arbeid.

Studiet foregår på kveldstid, en kveld i uken, over ett semester. Det betyr at du kan kombinere jobb og studier. 

Dette er et betalingsstudium.

For studieåret 2018-2019 betales studieavgift etter følgende sats:
20 900 NOK

I tillegg kommer avgift til studentsamskipnaden (SiØ) p.t. 370 NOK pr. semester, materialavgift p.t. 220 NOK pr. semester, samt frivillig avgift til «Studentenes og Akademikernes Internasjonale hjelpefond» på 10 NOK. Totalt 600 NOK pr. semester. 

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for at studiet kan settes i gang.

For nåværende studenter

Kontakt

Programledelse
HiØ VIDERE,
Rita Duesund, studieleder, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag