Personaladministrasjon/personalledelse (15 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
½ år
Studiestart:
Høst 2020
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad
Åpner for søking:
15. mars
Ordinær søknadsfrist:
15. mai
Semesteravgift:
NOK 600
Studieavgift:
NOK 22 500

Motiveres du av å gjøre andre gode?

Personaladministrasjon og personalledelse tar opp sentrale spørsmål knyttet til personalarbeid i en virksomhet. Studiet gir deg grunnleggende innsikt i en rekke rammebetingelser som det er viktig å ha kunnskap om i dagens arbeidsliv. Med økt kunnskap får du trygghet og evne til å foreta selvstendige og presise vurderinger innen personaladministrasjon og personalledelse. Kravene til ledelseskompetanse er økende innen offentlig og privat virksomhet, det betyr at personer som har slik kompetanse er attraktive på arbeidsmarkedet.

Studiet organiseres med utgangspunkt i studentaktive arbeidsformer. Dette innebærer at eksempler fra din egen arbeidsplass, alternativt fra annen tilgjengelig arbeidsplass, integreres i studiet. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, veiledning, diskusjoner og individuelt arbeid.

Studiet foregår på kveldstid, en kveld i uken, over ett semester. Det betyr at du kan kombinere jobb og studier. 

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for at studiet kan settes i gang.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Rita Duesund, studieleder, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag Sol Skinnarland, førsteamanuensis, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag