Undervisningsterminer

Høsten 2022:

Studieåpning for nye studenter: Tirsdag 16. august

Ordinær undervisning starter: Onsdag 17. august

Terminslutt: Tirsdag 20. desember

Våren 2023:

Terminstart: Tirsdag 3. januar

Siste dag før påske: Fredag 31. mars

Start etter påske: Tirsdag 11. april 

Terminslutt: Mandag 19. juni

Fakultetene kan gjøre mindre avvik fra undervisningsterminene når særlige grunner tilsier behov for dette.

Høsten 2021:

Tirsdag 10. august: Studieåpning for nye studenter

Onsdag 11. august: Ordinær undervisning starter

Fredag 17. desember: Terminslutt

Våren 2022:

Mandag 3. januar: Terminstart

Fredag 8. april: Siste dag før påske

Tirsdag 19. april: Start etter påske

Torsdag 16. juni: Terminslutt

Tidligere terminer:

Høsten 2020:

Studieåpning for nye studenter: tirsdag 11.august

Ordinær undervisning starter: onsdag 12.august

Terminslutt: fredag 18.desember

Våren 2021:

Terminstart: mandag 4. januar

Siste dag før påske: fredag 26.mars

Start etter påske: tirsdag 6.april

Terminslutt: fredag 18.juni

Emneord: Høstsemester, vårsemester, terminer
Publisert 6. mai 2021 13:00 - Sist endret 2. des. 2021 16:14