Skikkethetsvurdering

Alle studenter som er tatt opp til et studium der det inngår praksis blir vurdert for om hun eller han er skikket for yrket - gjennom hele studieløpet

Løpende skikkethetsvurdering

Løpende skikkethetsvurdering gjøres kontinuerlig gjennom studieløpet og i praksisperioder, denne gjøres digitalt. Det digitale skjema for registrering finner du her:

https://skjema.no/hiof

Særskilt skikkethetsvurdering

Dersom det er begrunnet tvil om at studenten ikke er skikket for yrket han eller hun utdannes til, skal det leveres en tvilsmelding. Tvilsmelding skal sendes og behandles av høgskolens institusjonsansvarlig for skikkethetssaker.

Institusjonsansvarlige ved Høgskolen i Østfold:

  • Mette Tindvik Hansen, tlf. 69 60 88 86
  • Karl-Arne Næss Korseberg, tlf. 69 60 81 87
  • Beate Lund, tlf. 69 60 81 94

Digitalt Skjema for tvilsmelding ved Særskilt Skikkethetsvurdering

Skjema for tvilsmelding ved særskilt skikkethetsvurdering (papirversjon)

Tvilsmelding sendes pr post til Høgskolen i Østfold, Pb 700, 1757 Halden (tvilsmelding skal IKKE sendes pr epost). Tvilsmeldingen kan også overleveres personlig til institusjonsansvarlig.

Vil du vite mer om skikkethetsvurdering?

Publisert 30. mai 2018 10:19 - Sist endret 6. jan. 2022 11:42