Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Generelt om studiet

Som leder har du sannsynligvis gjort deg verdifulle erfaringer innen organisasjon og ledelse. Dette masterstudiet gir deg anledning til å kombinere jobb med en lederutdanning slik at du får et faglig fundament som vil styrke dine forutsetninger for å lykkes som leder.

Studiet er også et godt valg for deg som har ambisjoner om en lederjobb i fremtiden.

Undervisning

Studiet gjennomføres på deltid over 4 år. Undervisningen foregår i samlinger fra onsdag til fredag, én gang i måneden, og er på den måten godt tilrettelagt for å kunne kombinere jobb og studium.  Samlingene gjennomføres normalt i tidsrommet 09.00 til 16.00. Erfaringsutvekslingen i samlingene er vesentlig i studiet og samlingene er derfor obligatoriske.

Datoer for samlinger 2018-2019 finner du her.

Studiet

Studiet har en tverrfaglig oppbygging. På den ene siden anvendes teorier og metoder fra ulike vitenskapelige fagområder. På den andre siden kan også teoriene og metodene som er rettet inn mot bestemte områder anvendes i ulike sektorer, bransjer og virksomhetstyper. 

I samlingene vil erfaringene du og dine medstudenter har fra arbeidslivet være en viktig ressurs. Teorier og metoder presenteres slik at du kan anvende dem til å løse utfordringer du møter i din egen arbeidshverdag, og med det store mangfoldet av bransjer og yrker som er representert, har dere mye å tilføre hverandre. 

Masterstudiet nyter stor respekt i næringslivet og den offentlige forvaltningen, for sin oppbygging og sine attraktive kandidater.

Studiet er offentlig finansiert, og du betaler kun en årlig semesteravgift på kr 1200,-.

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og minimum tre års arbeidserfaring etter fullført utdanning.

Arbeidserfaringen må ha relevans i forhold til avlagt utdanning, eller fagfeltet organisasjon og ledelse for å dekke opptakskravet.

Sist oppdatert: 18.12.2017 13:19

Videre utdanning

Masterstudiet i organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Østfold kan gi mulighet til videre phd-utdanning.

Yrkesmuligheter

Som ferdig masterkandidat i organisasjon og ledelse vil du ha den formelle og reelle kvalifiseringen du trenger som leder, enten du er i privat eller offentlig sektor.

Fagmiljø

https://www.hiof.no/nor/hogskolen-i-ostfold/for-ansatte/fagmiljo/fagmiljo_-masterstudium-i-organisasjon-og-ledelse

Studieinfo

Studiepoeng
120
Varighet
Deltid, 4 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 1907
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
1. mars

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Karin Helene Anker Rasch

Karin Helene Anker Rasch

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Karin Helene.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet