Erasmus + stipend

Gjennom EU-programmet Erasmus + kan du få svært gunstige stipend når du reiser på utveksling.

Du kan få støtte i inntil 12 måneder per studienivå (bachelor/master/PhD) til:

Du kan også tildeles Erasmus+ tilretteleggingsstipend dersom du har behov for tilrettelegging ved utveksling til en av våre Erasmus+ samarbeidsinstitusjoner.

Erasmus+ stipend til studieopphold

Du kan få Erasmus + stipend når du reiser på studieopphold til en av HiØs Erasmus + samarbeidsinstitusjoner i Europa (se under «type avtale»). Utvekslingen må inngå som en del av gradsutdanningen din ved HiØ. For vårsemesteret 2022 er stipendsatsene:

 • 460 Euro per måned for studieopphold i Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Sverige og UK.
 • 410 Euro per måned for studieopphold i andre programland.
 • Studenter som reiser med barn på utveksling får 250 Euro ekstra per måned.
 • Studenter som velger å reise med tog, buss eller bildeling (grønn reise), kan få 50 Euro i tillegg (engangsbeløp) og Erasmus+ stipend for inntil 4 dager ekstra til hjemreise.

Minimum lengde på studieopphold er 2 måneder (60 dager).
Dette stipendet kommer i tillegg til støtte fra Lånekassen. Du betaler ikke skolepenger ved utveksling til en Erasmus+ samarbeidsinstitusjon.

Erasmus+ stipend til praksisopphold under studiene

Du kan få Erasmus+ stipend når du reiser på praksisopphold ved en arbeidsplass i et EU-land som en del av studiet. Vertsinstitusjonene for praksisopphold kan være bedrifter, opplæringssentre, forskningssentre og andre organisasjoner. Det er også åpnet for at praktikanter ved norske utenriksstasjoner i EU-land, Island, Tyrkia og Makedonia kan søke om stipend gjennom Erasmus+. Det forutsettes at et slikt praksisopphold kan godkjennes som en del av gradsutdanningen ved HiØ. Du må enten finne praksisplass selv, eller finne et opplegg i samråd med programkoordinator på HiØ.

For vårsemesteret 2022 er stipendsatsene:

 • 610 Euro per måned for praksisopphold i Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Sverige og UK
 • 560 Euro per måned for praksisopphold i andre programland
 • Studenter som reiser med barn på utveksling får 250 Euro ekstra per måned.
 • Studenter som velger å reise med tog, buss eller bildeling (grønn reise), kan få 50 Euro i tillegg (engangsbeløp) og Erasmus+ stipend for inntil 4 dager ekstra til hjemreise.

Minimum lengde på praksisopphold er 2 måneder (60 dager).
Dette stipendet kommer i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Erasmus+ stipend til praksisopphold etter studiene

Du kan få Erasmus+ stipend når du reiser på praksisopphold ved en arbeidsplass i et EU-land det første året etter fullført gradsutdanning. Vertsinstitusjonene for praksisopphold kan være bedrifter, opplæringssentre, forskningssentre og andre organisasjoner. Det er også åpnet for at praktikanter ved norske utenriksstasjoner i EU-land, Island, Tyrkia og Makedonia kan søke om stipend gjennom Erasmus+. Det forutsettes at et slikt praksisopphold godkjennes av ditt fagmiljø før du søker om stipend. Du må finne praksisplass selv, evt. finne et opplegg i samråd med programkoordinator på HiØ.

For vårsemesteret 2022 er stipendsatsene:

 • 610 Euro per måned for praksisopphold i Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Sverige og UK.
 • 560 Euro per måned for praksisopphold i andre programland.
 • Studenter som reiser med barn på utveksling får 250 Euro ekstra per måned.
 • Studenter som velger å reise med tog, buss eller bildeling (grønn reise), kan få 50 Euro i tillegg (engangsbeløp) og Erasmus+ stipend for inntil 4 dager ekstra til hjemreise.

Minimum lengde på praksisopphold er 2 måneder (60 dager).
Lånekassen gir ikke støtte til praksisopphold etter avsluttet utdanning.

Du kan få Erasmus+ stipend for et praksisopphold etter avsluttet gradsutdanning hvis:

 • Du har vært student på et studieprogram (bachelor eller master) ved HiØ, og du har meldt inn ønsket hos fagmiljøet om å gjennomføre praksisoppholdet i løpet av det siste semesteret av gradsutdanningen.
 • En tre-parts praksisavtale (Learning Agreement for Traineeships) er fylt ut og signert
 • Du er tilstrekkelig forsikret som kreves av denne typen opphold.
 • Du leverer rapport etter endt opphold. Du vil få tilsendt et skjema direkte fra EU-kommisjonen.

Du trenger ikke å betale semesteravgift det semesteret du skal på praksisopphold etter avsluttet utdanning.

Erasmus+ Global

Du kan få Erasmus+ Global stipend når du reiser på studieopphold til Ivane Javakhishvili Tbilisi State University i Georgia. Utvekslingen må inngå som en del av Bachelor i økonomi og administrasjon ved HiØ. For kontraktsperioden 2020/2022 er stipendsatsene:

 • 700 Euro per måned.
 • 530 Euro i reisestøtte.

Lengde på studieoppholdet er inntil 6 måneder (180 dager).
Dette stipendet kommer i tillegg til støtte fra Lånekassen. Du betaler ikke skolepenger ved utveksling til en Erasmus+ Global samarbeidsinstitusjon.

Interessert? Send en e-post til international@hiof.no, så tar vi kontakt med deg!

 

Publisert 30. sep. 2020 15:49 - Sist endret 2. sep. 2021 09:51