Lånekassen

Du kan søke Lånekassen om økonomisk støtte til utvekslingsoppholdet.

  • Oppholdet må være godkjent av det norske lærestedet ditt som en del av utdanningen du er i gang med i Norge.
  • Oppholdet skal ikke føre til at du blir forsinket i utdanningen din.
  • Du må ha fått godkjent faglig forhåndsgodkjenning og blitt akseptert ved det utenlandske lærestedet før du kan søke Lånekassen. Du vil få beskjed fra din utvekslingskoordinator når du kan søke Lånekassen.

Lånekassen kan gi følgende støtte per semester ved utveksling i utlandet (2021/22):

  • Basisstøtte for å dekke bo og levekostnader. Beløpet utbetales som lån, 40 prosent kan gjøres om til stipend ved beståtte eksamener.
  • Reisestøtte til én reise tur/retur per semester som er basert på Lånekassens satser til regionen du skal utveksle til.
  • Støtte til skolepenger. 
  • Språkstipend til et forberedende språkkurs dersom du skal studere i utlandet på et annet undervisningsspråk enn engelsk, dansk og svensk. Kurset må vare i minst fire uker med minimum 15 timer undervisning per uke. Som hovedregel må du ta kurset i det landet du skal studere, som må være et land utenfor Skandinavia. Lånekassen kan godta at deler av utdanningsprogrammet ditt undervises på engelsk.

Lånekassen gir ikke ekstra støtte til visum, reiseforsikring eller vaksiner.

Sjekk hvor mye du kan få i lån og stipend utenfor Norden og i Norden. Velg 'periode', 'verdensdel', 'land' og evt. 'skolepenger', så får du opp en enkel oversikt over støtte. Trykk deretter på 'Detaljer og utbetaling' nederst på siden, for å få vite hva studiestøtten består av.

Se også eksempler på finanisering i og utenfor Europa.

Søknad

Du kan søke om støtte fra Lånekassen på Lånekassens nettsider så snart du har fått opptaksbrev fra samarbeidsinstitusjonen i utlandet og HiØ har registrert utvekslingen din i FS. Registreringen i FS vil gå automatisk til Lånekassen.

Dersom du skal betale skolepenger må du laste opp opptaksbrevet i søknaden som viser:

  •     hvor mye skolepenger du skal betale
  •     navnet ditt
  •     underskrift fra samarbeidsinstitusjonen i utlandet

Lånekassen vil ikke behandle søknaden din før dette er på plass.

Dersom du skal utveksle kun vårsemesteret, søker du Lånekassen som om du skulle ha tatt hele året i Norge. Når vi mottar opptaksbrev fra samarbeidsinstitusjonen i utlandet (normalt i høstsemesteret), søker du om økonomisk støtte fra Lånekassen på nytt for kun vårsemesteret. Den nye søknaden vil overstyre den du tidligere har sendt.

Finansieringsbevis / Affidavit of Financial Support

Skal du på utveksling til USA og Canada, trenger du en foreløpig uttalelse om støtte fra Lånekassen når du søker om studieplass og visum. Foreløpig uttalelse om støtte får du på Lånekassens nettsider.

Utveksling på deltid

Du kan få lån og stipend til utveksling i utlandet på deltid. Dette gjelder både for deg som har begynt på en deltids- eller fulltidsutdanning i Norge. Lån og stipend blir gitt etter hvor mange studiepoeng/credits du planlegger å ta i utvekslingsperioden.

Noen land krever at du må ta studier på fulltid for å få visum. Dersom du tar studier på deltid ved HiØ, må du da ta studier på heltid under utvekslingsoppholdet.

Både om du er deltids-eller heltidsstudent, så virker inntekt, formue og trygd inn på støtten fra Lånekassen.

Tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne

Lånekassen gir tilleggsstipend til studenter som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne. Dette kan som hovedregel beholdes under utvekslingsoppholdet i utlandet, uansett studiested (gjelder også dysleksi). Ta kontakt med Lånekassen for informasjon om hvordan du kan beholde tilleggsstipendet under utenlandsoppholdet. Se også ytterligere informasjon om tilrettelegging ved utvekslingsopphold.

 

Publisert 29. sep. 2020 11:33 - Sist endret 30. juli 2021 19:31