Har du behov for tilrettelegging ved utveksling?

HiØ ønsker at alle studenter skal ha mulighet til å reise på utveksling. Dersom du har en funsjonsnedsettelse, dysleksi eller kronisk sykdom, ikke la det hindre deg i å reise på utveksling. Ta kontakt med international@hiof.no eller HiØs internasjonale koordinator på avdelingen tidlig i søknadsprosessen slik at vi sammen kan finne fram til gode tilretteleggingsløsninger for utvekslingsoppholdet ditt.

Dersom du har fått innvilget tilrettelegging i forbindelse med funksjonsnedsettelse, dysleksi eller kronisk sykdom ved HiØ, kan du få dokumentasjon på engelsk for å søke om tilsvarende tilrettelegging ved lærestedet i utlandet. Ta kontakt med tilretteleggingsveilederne for dokumentasjon på engelsk.

  • Lånekassen gir tilleggsstipend til studenter som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av en funksjonsnedsettelse. Dette kan som hovedregel beholdes under utvekslingsoppholdet i utlandet, uansett studiested (gjelder også dysleksi). Ta kontakt med Lånekassen for informasjon om hvordan du kan beholde tilleggsstipendet under utenlandsoppholdet.
  • Har du ytelser fra NAV? Kontakt i så fall NAV for å avklare hvordan studier i utlandet virker inn på dine rettigheter til ytelser fra folketrygden. Du finner også mer informasjon på NAVs nettsider (student i utlandet).
  • Stiftelsen Sofies Minde kan gi stipend til studenter med bevegelseshemming som tar bachelor- eller mastergradsstudier i Norge eller i utlandet.  
  • Studenter som søker utveksling til en av HiØs Erasmus+ samarbeidsavtaler, kan tildeles Erasmus+ tilretteleggingsstipend. Midlene skal dekke dokumenterte ekstrautgifter ved funksjonsnedsettelse, kronisk sykdom eller andre forhold som medfører tilretteleggingsbehov. Ved tildeling av ekstra midler fra Erasmus+ er det viktig å undersøke at dette ikke går på bekostning av støtte du allerede mottar fra andre offentlige instanser som for eksempel NAV eller Lånekassen. Midlene fra Erasmus+ skal dekke ekstrautgifter som du ikke får dekket utenfor Norge. Vil du søke, send en e-post med legeerklæring til international@hiof.no.

Ta kontakt med legen din i god tid før du reiser på utveksling dersom du har en kronisk sykdom og er avhengig av medisiner.

Publisert 29. sep. 2020 11:33 - Sist endret 4. feb. 2021 09:38