Faglig forhåndsgodkjenning

Emnene eller praksisen du tar i utlandet skal være godkjent av HiØ før du søker Lånekassen om finansiering og før du reiser på utveksling. En forhåndsgodkjenning er en bekreftelse på at utvekslingen kan bli godkjent som en del av gradsutdanningen din ved HiØ.

Slik går du fram for å søke faglig forhåndsgodkjenning:

 • Sett av tid til å gå gjennom nettsidene til lærestedet i utlandet. Det kan ta tid å finne ut av hvilke emner du kan ta og til hvilket semester. Studenter som reiser på praksisopphold, får hjelp av sin faglige internasjonale koordinator til å finne en relevant praksisplass som tilfredsstiller kravene i studieprogrammet.
 • oversikten over HiØs utvekslingsavtaler finner du lenke til noen emneoversikter. Internasjonal koordinator på avdelingen eller international@hiof.no kan også sende deg informasjon om hvor du finner oversikt over emnevalg ved lærestedet i utlandet og hvem som er fagansvarlig for ditt studieprogram.
 • Det varierer når læresteder i utlandet publiserer oversikter over tilbudte emner for høst-og vårsemesteret. Dersom emneoversikten ikke er tilgjengelig for semesteret du skal utveksle, baserer du søknad om faglig forhåndsgodkjenning på emnene som ble tilbudt tilsvarende høst- eller vårsemester året før.

 • Drar du på utveksling til USA, Latin-Amerika, eller en rekke land i Asia og Afrika, blir emner på førsteårsnivå normalt ikke godkjent som høyere utdanning i Norge.

 • Emnene du ønsker å ta i utlandet må passe inn i studieplanen din og kan ikke overlappe tidligere emner.
 • Vær oppmerksom på at det kan stilles krav til forkunnskaper (prerequisites) til emner du ønsker å ta ved lærestedet i utlandet. Undersøk derfor sammen med fagansvarlig om du har emner ved HiØ som oppfyller krav til forkunnskaper.
 • Ved å inkludere noen ekstra emner i søknad om faglig forhåndsgodkjenning, har du mer fleksibilitet når studieoppholdet starter og eventuelle endringer oppstår. Skulle du måtte foreta endring av emnevalg etter ankomst utvekslingssted så er det mulig. Søk i så fall ny faglig forhåndsgodkjenning fra fagansvarlig før du foretar endelig emneregistrering ved samarbeidsinstitusjonen i utlandet.

Du søker faglig forhåndsgodkjenning ved å sende følgende oversikt til fagansvarlig per e-post med kopi til international@hiof.no:

 • Emnekode
 • Emnenavn
 • Antall studiepoeng
 • Lenke til emnebeskrivelse (evt. kopier emnebeskrivelsen inn i e-posten)

Forhåndsgodkjenningen innebærer at emnene du tar i utlandet erstatter emnene eller praksisen du ellers skulle ha tatt ved HiØ.

Publisert 30. sep. 2020 14:29 - Sist endret 22. jan. 2021 14:56