English version of this page

Søk til HiØ i nettsøknad


Søknadsfrister:

  • 1. mars for utveksling høstsemesteret
  • 1. oktober for utveksling vårsemesteret

SØK UTVEKSLING

Du kan gjøre endringer i søknaden helt fram til søknadsfristen.

Ta vare på dokumentene du vedlegger søknaden da du skal bruke dem i søknad til lærestedet i utlandet.

Har du spørsmål om søknaden? Kontakt international@hiof.no

Publisert 30. sep. 2020 14:16 - Sist endret 1. feb. 2021 10:03