Søk til lærestedet i utlandet

Selv om du har blitt nominert ved et lærested i utlandet, skal du fortsatt søke om opptak til dette lærestedet. Det er lærestedet i utlandet som innvilger endelig opptak.

Du vil få mer informasjon om søknad til lærestedet fra din kontaktperson ved HiØ. Merk at fristene for søknad vil variere mellom lærestedene. Dette vil din utvekslingskoordinator opplyse deg om.

Karakterutskrift på engelsk

Trenger du å vedlegge oppdatert karakterutskrift på engelsk i søknaden?

  • Karakterutskrift på engelsk med resultater fra HiØ kan du bestille i studentweb.
  • Karakterutskrift på engelsk fra andre norske læresteder kan du bestille i Vitnemålsportalen.

Oppmeldingsbrev på engelsk

Trenger du å vedlegge et oppmeldingbrev på engelsk i søknaden? Oppmeldingsbrevet gir en oversikt over emner du er oppmeldt til ved HiØ semesteret du søker utveksling. Denne oversikten har betydning for krav til forkunnskaper i forbindelse med emnevalg ved lærestedet i utlandet. Ta kontakt med Servicetorget som kan sende deg oppmeldingsbrevet 535.001 på engelsk per e-post:

Emnevalg

I søknaden kan du bli bedt om å inkludere hvilke emner du ønsker å avlegge. Du må da ta utgangspunkt i emneoversikter som presenteres på nettsidene til lærestedet. Ofte vil disse ikke indikere hvilke emner som tilbys semesteret du ønsker å utveksle. Du må da ta utgangspunkt i emner som har blitt tilbudt tilsvarende semester tidligere år. Husk å søke faglig forhåndsgodkjenning ved HiØ før du lister opp emnene i søknaden.

Bekreftelse på språknivå

Hvis du trenger en bekreftelse på språknivå, kan du få dette av international@hiof.no.

Karakteren fire eller bedre i engelsk fra norsk videregående skole gir normalt fritak fra krav til språktest. I så fall er det tilstrekkelig å laste opp kopi av vitnemål fra norsk videregående skole i søknaden som bekreftelse på språknivå.

Kravet varierer og du finner ytterligere informasjon i oversikten over utvekslingsavtaler eller ved å kontakte international@hiof.no.

Dersom du må ta språktest, kan du ta IELTS-test eller TOEFL-test.

Dokumentasjon fra Lånekassen

Som ledd i søknaden til lærestedet i utlandet, vil noen be om å se en bekreftelse på finansiering av oppholdet. I de fleste tilfeller vil du kunne vise til foreløpig uttalelse på rett til støtte fra Lånekassen.

Motivasjonsbrev

Må du skrive motivasjonsbrev som en del av søknaden? Motivasjonsbrevet skal vanligvis være på rundt en side, og si noe om deg som både student og person. Her er noen tips til hva du kan skrive om:

  • Presenter deg selv, skriv noe om hvorfor du valgte studieprogrammet ditt og hva fremtidsplanene dine er.
  • Utdyp hvorfor har du søkt til lærestedet i utlandet og det aktuelle landet.
  • Inkluder gjerne informasjon om sports-og fritidsinteresser slik at de blir bedre kjent med deg som person.

Motivasjonsbrevet gir innblikk i engelsk-kunnskapene dine. Bruk god tid på å formulere brevet og sjekk rettskriving.

Pass

Du må normalt vedlegge kopi av oppdatert pass i søknaden. Passet må være gyldig under hele utvekslingsoppholdet og minst seks måneder etter at du har returnert til Norge. Dersom du må fornye passet, se informasjon på Politiets nettsider. Søk om oppdatert pass i god tid før søknadsfristen til lærestedet i utlandet.

Publisert 30. sep. 2020 14:26 - Sist endret 22. jan. 2021 14:56