Under utvekslingsoppholdet

Sikkerhet og beredskap

Registrer kontaktopplysningene dine på Utenriksdepartementets (UDs) reiseregistrering av utenlandsopphold før avreise eller kort tid etter ankomst. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har UD mulighet til å sende deg informasjon på SMS eller e-post.

Gå inn på sikresiden.no og bli kjent med innholdet. Der finner du blant annet en nettside som heter "På Reise" som beskriver hva du må gjøre dersom noe skulle skje mens du er i utlandet.

HiØ har inngått en beredskapsavtale med Sjømannskirken som har en 24-timers beredskapstelefon: +47 951 19 181. Last ned Sjømannskirkens App som raskt og enkelt gir deg de lokale nødnumrene, uansett land, og andre viktige telefonnumre i en krise.

Gjør deg kjent med og rett deg etter lokale sikkerhetsanbefalinger, for eksempel fra lærestedet i utlandet. Følg lover og regler i det landet du skal oppholde deg i, og vær oppmerksom på andre forhold, normer og regler - både skrevne og uskrevne - enn det som gjelder i Norge. UDs land og reiseinformasjon, eller en god guidebok, gir gode retningslinjer. Les også UDs brosjyre med råd og hjelp for nordmenn som reiser i utlandet.

I krisesituasjoner

 • Ring lokalt nødnummer (også tilgjengelig i Sjømannskirkens App).
 • Sjekk UDs nettsider for hvilke tjenester og hvilken type bistand du kan forvente av utenrikstjenesten. Ta kontakt med nærmeste utenriksstasjon for råd om videre håndtering av saken.
 • Kontakt UDs 24-timers beredskapstelefon +47 22 24 36 00/+47 23 95 00 00.
 • Kontakt Sjømannskirkens 24-timers beredskapstelefon: +47 95 11 91 81.
 • Kontakt lærestedet i utlandet.
 • Kontakt dine pårørende.
 • Kontakt din kontaktperson for utveksling ved HiØ. Hvis du ikke får kontakt med vedkommende, vises det til telefonlisten for den sentrale kriseledelsen (krever Feide innlogging).

Ved behov for legehjelp

Kontakt lærestedet i utlandet, forsikringsselskapets nødsentral (SOS), eller norsk utenriksstasjon for anbefalinger.

I mindre akutte eller kritiske situasjoner

Ta kontakt med lærestedet i utlandet, eventuelt nødnummer, for råd og bistand. Ved alvorlige hendelser bør du også kontakte nærmeste norske utenriksstasjon. Dersom det ikke finnes stedlig norsk representasjon, kan øvrige nordiske utenriksstasjoner kontaktes.

Økonomiske utlegg ved sykdom (utenfor EØS)

Kontakt nødnummeret oppgitt i din private reiseforsikring for bistand. Ved større utlegg som sykehusinnleggelse etc., bør nærmeste utenriksstasjon kontaktes.
 

Bytte av emner og ny faglig forhåndsgodkjenning

Husk å søke om ny faglig forhåndsgodkjenning dersom du ønsker å bytte emner like før/like etter studiestart ved lærestedet i utlandet.

Årsaken til endringene kan være:

 • At emnetilbudet ved lærestedet i utlandet ikke er klart før avreise
 • At emnetilbudet ble endret etter ankomst ved lærestedet i utlandet
 • Uforutsette timeplankollisjoner

Søk faglig forhåndsgodkjenning ved å sende følgende oversikt til fagansvarlig per e-post med kopi til kontaktperson ved Internasjonalt kontor:

 • Emnekode
 • Emnenavn
 • Antall studiepoeng
 • Lenke til emnebeskrivelse (evt. kopier emnebeskrivelsen inn i e-posten)

Dersom du trenger hjelp til å finne nye emner, kan du kontakte kontaktperson ved lærestedet i utlandet.

Hvis du vil forlenge oppholdet

Hvis du trives så godt at du har lyst til å forlenge utvekslingsoppholdet, er det viktig at du tar kontakt med kontaktperson/Internasjonalt kontor ved HiØ: internasjonal@hiof.no. Dersom du kan forlenge oppholdet, må du søke om faglig forhåndsgodkjenning på nytt. Husk også at det kan bli nødvendig å søke om forlengelse av visum, bolig, forsikring og støtte fra Lånekassen.

Hvis du må avbryte oppholdet

Det kan godt hende at opplevelsen av utvekslingsoppholdet ikke helt står til forventninger man har før avreise. Det er naturlig å ha nedturer, hjemlengsel og kjenne på at man ikke strekker til i den nye situasjonen. Dersom denne følelsen kjennes uoverkommelig, kan det være lurt å oppsøke hjelp. De fleste lærestedene i utlandet har tilbud om psykologisk rådgiving for studenter.

Dersom du av en eller annen grunn mistrives og ønsker å avbryte utvekslingsoppholdet, snakk først med kontaktperson/Internasjonalt kontor ved lærestedet i utlandet og kontaktperson/Internasjonalt kontor ved HiØ: internasjonal@hiof.no. Det er godt mulig at noe kan gjøres for å løse utfordringene dine.

Promotering av HiØ

Dersom det skal arrangeres informasjonsdager om utveksling på lærestedet i utlandet, ber vi om at du deltar på vegne av HiØ/Internasjonalt kontor. Ta gjerne kontakt med oss i forkant så sender vi deg en informasjonspakke med brosjyremateriell. Du kan også laste ned en generell presentasjon av HiØ.

Tidligere HiØ-student Ali Hamza har laget en filmsnutt som er rettet mot innreisende utvekslingsstudenter. Den egner seg godt å vise dersom du skal delta på et arrangement på campus. Vis den gjerne også til dine nye medstudenter slik at de får et innblikk i hvordan det er å være utvekslingsstudent ved HiØ.

 

Publisert 16. juni 2018 21:44 - Sist endret 14. sep. 2020 15:27