Under utvekslingsoppholdet

Kontakt med norsk ambassade eller konsulat

I land utenfor Europa og Nord-Amerika kan det være at Utenriksdepartementet anbefaler at du registrerer deg ved nærmeste norske ambassade eller konsulat. Du finner en oversikt over norske utenriksstasjoner her.

Kontakt med HiØ

Når du har reist ut og studieoppholdet ved partnerinstitusjonen begynner, er det viktig at du holder kontakten med Høgskolen i Østfold. Vi ønsker at oppholdet ditt skal blir så vellykket som mulig, både faglig og sosialt!

Ved ankomst til studiestedet i utlandet, er det fint om du informerer Internasjonalt kontor om at du er kommet fram. Du bør også registrere ny kontaktinformasjon i StudentWeb så snart du har fått ny adresse i utlandet og eventuelt også nytt telefonnummer.

I løpet av studieoppholdet i utlandet forutsetter vi at du holder deg oppdatert om frister og annen viktig informasjon ved å lese e-post som blir sendt til hiof-adressen din.

Endring av fagvalg

Hvis du må foreta endringer i forhold til kursvalget som ble forhåndsgodkjent, må du informere HiØ om det og få godkjenning for den nye fagkombinasjonen. Dette kan du gjøre ved å sende faglærer en e-post med kursbeskrivelser, gjerne med en kopi til Internasjonalt kontor. Når faglærer har godkjent det nye kursvalget ditt, sender hun eller han en kopi av svaret til Internasjonalt kontor.

Semesteravgift

Alle studenter som utveksler betaler vanlig semesteravgift til HiØ (også der de betaler skolepenger til en partnerinstitusjon).

Reisebrev

Internasjonalt kontor og andre studenter vil gjerne vite hvordan du opplever utvekslingsoppholdet. Vi setter pris på å motta reisebrev eller bilder underveis, som kan publiseres på våre nettsider og motivere andre studenter ved HiØ til å utveksle!

Publisert 16. juni 2018 21:44 - Sist endret 16. juni 2018 21:44