Studentrapporter og blogger

Publisert 6. sep. 2021 09:28

Ingrid Berg, Erasmus+ utvekslingsstudent: Jeg studerte i hovedsak kroppsøving, hvor all undervisning foregikk på tysk og alle forelesere/professorer er tyske. Men til tross for at alle forelesere var tyske og jeg eneste utvekslingsstudent i omtrent alle mine emner, var samtlige forelesere flinke til å ta hensyn til at jeg ikke har tysk som morsmål. De var alltid åpne for å kunne forklare ting annerledes eller eventuelt på engelsk om jeg syntes ting var vanskelig, også i emner med mange studenter.

Publisert 26. nov. 2020 15:23

Annette L'Orange Ekstrøm, Erasmus+ utvekslingsstudent: Foreleserne er primært danske og snakker utrolig godt engelsk. De er gode på å ikke bare forelese, men å få deg til å forstå sammenhengene. Det er alltid praktiske oppgaver i forelesningene og det var aldri et kjedelig øyeblikk. Det var spennende og givende både sosialt og faglig. Og kunnskapen jeg sitter igjen med kan jeg dra god nytte av videre i studiene og i arbeidslivet.

Publisert 2. okt. 2020 20:55

Eirik Sillerud, Erasmus+ utvekslingsstudent: I Wroclaw er det tilrettelagt for at du skal kunne skyte fart i din personlige utvikling og tilegne deg egenskaper til å f.eks. drive med aktiv networking på en større internasjonal basis. Noe som er av enorm viktighet med tanke på dagens arbeidsmarked og hvordan ansettelsesprosesser foregår til fordel for de som har større nettverk å «lene seg» tilbake på.

Publisert 1. okt. 2020 08:59

Karl-Johan Amundsen, Erasmus+ utvekslingsstudent: Jeg har personlig hatt enormt utbytte av denne opplevelsen. Både på et faglig og personlig plan har jeg tatt nye steg. Det å komme til en helt ny by og ikke vite noe og måtte bli kjent med nye folk, nytt skolesystem, nye fag var flotte erfaringer man kan ta med seg videre. Å utveksle er en opplevelse jeg vil anbefale alle som har muligheten. Jeg ble veldig glad i byen jeg var i og folkene jeg traff. I tillegg lærte jeg mye jeg kan ta med meg videre på veien ut i arbeidslivet.

Publisert 18. juni 2020 10:43

Marcus Lund Berthinussen, Erasmus+ utvekslingsstudent: Hvis du ønsker å dra på utveksling er det bare å gripe sjansen. Du må bare bestemme deg og ta initiativet, skolen har mange gode utvekslingsmuligheter. Dersom valget står mellom å bli hjemme eller å dra til Châteauroux er valget lett. Jeg ble tatt veldig godt imot og det er et bra miljø på skolen.

Publisert 4. juni 2020 13:59

Amanda Eline Ekmann Fjell: Det var utrolig spennende å få innblikk i en måte å drive sosialt arbeid på, som er ulik det man er vant til i Norge. Det ga meg et nytt perspektiv på min egen yrkesutøvelse som jeg tror jeg kommer til å ha med meg for resten av livet.

Publisert 20. apr. 2020 17:29

Celine Marie Søvik: Når jeg bestemte meg for å dra på utveksling hadde jeg tre kriterier til landet jeg skulle velge. Nummer en var at landet måtte være utenfor Europa da jeg ville dra langt vekk når jeg først skulle dra. Nummer to var at det måtte være et engelsk språklig land slik at jeg kunne utvikle engelsken min. Nummer tre var klimaet, jeg ønsket et helt annet klima enn jeg var vant til fra hverdagen her hjemme i Norge.

Publisert 20. apr. 2020 16:19

Ida Marie Stensvik Løkke: Jeg studerer sykepleie tredje året ved Høgskolen i Østfold, og valgte å dra på utveksling til Østerrike denne høsten. Det var mange grunner til at jeg valgte å ta praksisen min i et annet land, men hovedgrunnen var at jeg ville oppleve noe helt annerledes og nytt, stifte nye bekjentskaper og komme meg ut av komfortsonen. Og det har jeg absolutt gjort!