Studentrapporter og blogger

Publisert 4. juni 2020 13:59

Amanda Eline Ekmann Fjell: Det var utrolig spennende å få innblikk i en måte å drive sosialt arbeid på, som er ulik det man er vant til i Norge. Det ga meg et nytt perspektiv på min egen yrkesutøvelse som jeg tror jeg kommer til å ha med meg for resten av livet.

Publisert 20. apr. 2020 17:29

Celine Marie Søvik: Når jeg bestemte meg for å dra på utveksling hadde jeg tre kriterier til landet jeg skulle velge. Nummer en var at landet måtte være utenfor Europa da jeg ville dra langt vekk når jeg først skulle dra. Nummer to var at det måtte være et engelsk språklig land slik at jeg kunne utvikle engelsken min. Nummer tre var klimaet, jeg ønsket et helt annet klima enn jeg var vant til fra hverdagen her hjemme i Norge.

Publisert 20. apr. 2020 16:19

Ida Marie Stensvik Løkke: Jeg studerer sykepleie tredje året ved Høgskolen i Østfold, og valgte å dra på utveksling til Østerrike denne høsten. Det var mange grunner til at jeg valgte å ta praksisen min i et annet land, men hovedgrunnen var at jeg ville oppleve noe helt annerledes og nytt, stifte nye bekjentskaper og komme meg ut av komfortsonen. Og det har jeg absolutt gjort!

Publisert 20. apr. 2020 14:18

Tobias Marensius Halvorsrød: Høsten 2019 utvekslet jeg i ett semester til California State University i Monterey Bay (CSUMB). I løpet av semestret lærte jeg mye om hvordan det var å bo for seg selv i et annet land, reise på egenhånd og det å være mer selvstendig. CSUMB er en stor skole med entusiastiske professorer, et supert bibliotek (hvor du kommer til å bruke mesteparten av tiden din) og et godt utvalg av steder å bo til både store og små budsjetter.

Publisert 20. apr. 2020 13:53

Mariell Melsbø-Nilsen: Jeg studerer bachelor i sykepleie, heltid ved Høgskolen i Østfold, Fredrikstad. Da jeg startet på studiet og hørte vi kunne utveksle, tenkte jeg dette hørtes relevant ut for meg. Som fersk sykepleierstudent var dette en spennende og skremmende tanke, men allerede da tenkte jeg at dette var en mulighet uansett hvor en reiser man bør gripe.