English version of this page

Nettskjema

Nettskjema er Høgskolens verktøy for spørreundersøkelser, påmeldinger og innsamling av data. (SurveyXact skal avvikles 31.3.2021 - alle nye skjema skal lages i Nettskjema)

Hva er Nettskjema?

  • Spørreskjemaer, påmeldinger og flervalgsoppgaver
  • Sikker løsning for datainnsamling via nett
  • Håndterer store datamengder og data fra mobilapper
  • Kan også brukes til å samle inn personopplysninger av særlig katergori (sensitive personopplysninger) hvis det settes opp mot TSD. Kontakt isåfall IT-vakt for bistand

Enkel innføring i bruk av Nettskjema

Innlogging:

Gå inn på hjemmesiden til Nettskjema og klikk på linken: Logg inn i Nettskjema

 

Velg "Feide-innlogging" på høyre side og logg inn med ditt brukernavn/passord som du har på høgskolen (se bilde).

 

 

 

 

 

 

 

Opprette nytt skjema

Klikk på linken: Opprett nytt skjema

 

Når du oppretter et nytt Nettskjema må du velge hva det skal brukes til:

Det finnes 3 ulike Skjematyper å velge mellom:

• Spørreskjema  (Generell data innnsamling)

• Påmelding (Kurs, arrangementer, med mer)

• Flervalgsoppgave ("quiz",  test av svar mot fasit, med ulike typer tilbakemelding til respondent)

Du kan lese mer om disse skjematypene her.

 

Bygging av Skjema

Når du har opprettet et nettskjema og valgt skjematype blir du videresendt til fanen "Bygg skjema".

Her må du legge inn de feltene/spørsmålene du ønsker å ha med i skjemaet ditt ved å velge fra menyen til venstre (se bilde).

Mer info om bygging av skjema finner du her.

Du kan lese mer om hva de ulike siddeelementene kan brukes til her.

 

Innhenting av svar

Når skjemaet er ferdig må det åpnes slik at det blir tilgjengelig for respondentene (se bilde).

 

Når du har åpnet skjemaet kan du gå til fanen "Innhent svar" som inneholder lenken til det skjemaet du nettopp har laget.

Her kan du også endre nettadressen til et fornuftig navn, hvis du ikke ønsker å bruke det auto-genererte nummereret som settes automatisk.

Se resultater

Klikk på fanen "Se resultater" øverst til høyre i menyen.

Klikk på "Se rapport" for å se resultatene som har kommet inn.

Svarene kan også eksporteres til ulike filformater, analyserverktøyer, eller de publiseres på nettside. Mer om hvordan dette gjøres kan dere les om her.

 

Eksterne ressurser for mer avansert bruk av nettskjema.

Se leverandørens hjemmeside for utfyllende informasjon nettskjema:

https://www.uio.no/tjenester/it/adm-app/nettskjema/index.html

 

Noen utvalgte ressurssider som kan være nyttige:

Bruk av kodebok

Repeterende invitasjoner og automatisk påminnelse

Eksempler på god bruk av spørsmål og ulike felter for forskningsundersøkelser

Hvem skal få lov til å svare på nettskjemaet mitt

Publisert 8. okt. 2019 09:54 - Sist endret 24. aug. 2021 09:54