Velferdsteknologiske løsninger er ingen "quick fix"

PODCAST. - Det har nok vært en kanskje for stor tro på at teknologien i seg selv skal løse en del av de utfordringene som helse- og omsorgssektoren står overfor, sier stipendiat Camilla Gjellebæk. Sånn er det nemlig ikke. 

Bildet viser forsker Camilla Gjellebæk i høgskolens studio der episoden ble spilt inn.

Hun er utdannet sykepleier og har selv jobbet i kommunehelsetjenesten. Der opplevde hun at stadig nye teknologiske løsninger ble tilgjengelige. Men "bruksanvisninger" for hvordan de skulle tas i bruk på en hensiktsmessig måte fulgte ikke nødvendigvis med. Som stipendiat ved Høgskolen i Østfold forsker Camilla nå på nettopp hvordan vi kan utnytte teknologiske  løsninger bedre i helse- og velferdssektoren. 

Camilla er prosjektleder og  PhD-student i informatikk med spesialisering i work-integrated learning ved Högskolan Väst i Trollhättan og i sin doktorgrad jobbet hun med Interregprosjektet "eTeam for velferdsteknologi". Hovedmålsetning med prosjektet er å øke innovasjonsevnen til representanter fra både akademia, offentlig sektor og til de som utvikler velferdsteknologi. Se Camillas profil på høgskolens websider. 

- For meg, i mitt prosjekt så har det i større og større grad handel om å digitalisere tjenester som vi allerede gjør. Overordnet sett handler det om digitalisering, det å få til smartere måter å gjøre ting på eller få kanskje flere supplerende verktøy for å kunne øke kvaliteten på tjenestene, forklarer Camilla i HiØ-podcasten Forskningsprek.  

Ifølge forskeren har det vært stor grad av innkjøpsvilje i forhold til teknologiske løsninger i helse- og omsorgssektoren. Men hun advarer mot å tro at det finnes en quick-fix. 

- Jeg og mange andre mener at noe av kjernen ligger i det med systemer rundt teknologien. Du kan ikke bare kjøpe teknologien og så får du ordnet opp i utfordringene. Du må faktisk bygge opp mer lærende organisasjoner som kan ta inn teknologien og samtidig endre hele arbeidssettet sitt, understreker Camilla. 

Hun håper egen forskning kan bidra til å forankre viktigheten av å bremse opp litt.

- Vi må faktisk bygge et system rundt tjenestene våre sånn at ansatte kan dra nytte av de tjenestene i tråd med digitaliseringen, sier hun.

Hør hele intervjuet med Camilla der hun blant annet forklarer hvorfor det ikke finnes en quick fix og hva som kreves for å få hentet ut en større gevinst av de digitale løsningene. 

 

Av Ann-Kristin Johansen, Nina Skajaa Fredheim
Publisert 19. sep. 2021 18:16 - Sist endret 22. sep. 2021 18:32