Covid-19-situasjonen inspirerte han til å forske på digitale møter

PODCAST. Fahad Faisal Said har en rykende fersk mastergrad bak seg. I tillegg til å lage en «kake-oppskrift» på hvordan grunnskolelærere i kunst og håndverk kan ta i bruk teknologi, har han forsket på engasjement i digitale møter under covid-19 lockdown.

Tidligere studenleder Fahad Faisal Said har nylig levert sin masteroppgave i Master in Applied Computer Science. I løpet av den siste tiden forsket han på engasjement i digitale møter under korona-nedstengningen. Foto: HiØ.

Til daglig jobber Fahad nå som overingeniør på Høgskolen i Østfold, og er blant annet å finne på høgskolens Makerspace, et lekerom for teknologer, samt de andre tilgjengelige teknologi-labbene. 

Masterprosjekt som hjelper kunst og håndverkslærere å ta i bruk ny teknologi

Det har nylig vært en endring i læreplanen til kunst og håndverk fra 1. -7. klasse og fra 7.- 10. klasse der man skal ta i bruk mer teknologi

Masterposjektet til Fahad handlet om hvordan man kan implementere teknologien i kunst- og håndverksfagene. 

– Den generasjonen som starter på skolen nå er godt kjent med ulike teknologiske duppeditter som mobil og iPad osv. men de kan med fordel få mer kunnskap om hvordan de kan bruke disse produktene i større grad for å svare på ulike spørsmål innenfor ulike fagområder. Det var noe av bakgrunnen for mastergraden min, forteller Fahad. 

Har laget en teknologisk «kakeoppskrift»

– For mange lærere er det nytt å ta i bruk teknologi i faget, og de trenger en enkel oppskrift på hvordan de skal gå frem, enkelt sagt laget jeg en form for «kake-oppskrift», forteller Fahad. 

Han laget rett og slett en nettside med enkle oppskrifter som kunst- og håndverkslærere kan bruke når de tar i bruk teknologi i faget sitt. 

Og tilbakemeldingene han har fått så langt viser at dette er en oppskrift som fungerer og blir tatt i bruk. 

Alltid vært nysgjerrig på hvordan teknologien fungerer

Fra Fahad var liten har han vært interessert i teknologi og hvordan den fungerer, og har ikke tall på hvor mange mobiltelefoner han har ødelagt for å sjekke hva som faktisk er inne i dem. 

– Det er fascinerende å finne ut hvordan en krets kan skape så mye engasjement og interaksjon med brukeren. Og dette ledet meg til å tenke at kanskje dataingeniør hadde vært noe for meg, forteller Fahad i podcasten. 

Etter bachelorgraden i ingeniørfag var Fahad studentleder ved HiØ i ett år, og fikk tid til å tenke mer på hva han hadde lyst til å bli. 

Han landet på en Mastergrad i Applied computer science.

Mastergraden åpnet for muligheten til å forske

– Ansatte ved fakultetet har vært flinke til å inkludere oss masterstudenter i de forskningsgruppene vi har ved instituttet. Og allerede første dag på masterstudiet ble vi introdusert for mulighetene vi har innenfor forskning, at de skoleoppgavene vi skulle gjøre, faktisk kunne gjøres om til vitenskapelig forskning, og som igjen kan gi ytterligere karrieremuligheter, sier han. 

Fahad ble nysgjerrig på hva forskningen hadde å by på, og ville prøve seg på det. 

Har forsket på hvordan vi samhandler når vi bruker skjerm og kamera

Da vi leste om Fahads prosjekter på nettsidene Fahad, kom vi over den siste forskningsartikkelen han hadde skrevet. Og den vekket vår nysgjerrighet. 

Tittelen er noe sånt som «Utforske engasjement i møter under covid-19 -lockdown».

Samfunnet stengte ned akkurat i det Fahad skulle starte på sitt prosjekt, så da passet det greit å se nærmere på nettopp effekten av digitale møter, hvordan vi oppfatter bruken av det og hvordan vi samhandler med hverandre når vi bruker skjerm og kamera.

Han gjorde en kvalitativ studie der han observerte flere personer under møter og intervjuet dem, for å finne ut om øyekontakt har noe å si, synlighet på skjermen eller andre støy-faktorer. 

En ulempe å ikke kunne lese kroppspråk

I følge Fahad kan være mange grunner til at digitale møter ikke fungerer helt optimalt. Du sitter kanskje hjemme med flere distraksjoner. En annen ting er at ikke alle er like deltakende under digitale møter som ved fysiske møter, fordi det for eksempel kan være vanskelig å se om det er åpning for å si noe. Man ser ikke kroppsspråk like godt bak en skjerm som ved fysiske møter. 

– De jeg intervjuet sa blant annet at det var vanskelig å se når det var deres tur til å snakke, når de ikke kunne se folk i øynene.

Lavere terskel for å kommunisere til møteleder via chat

En positiv ting Fahad fant ut, er at de som ikke pleier å være aktive i møter, kan benytte chatte-funksjonen for å komme med innspill til møteleder for å svare eller spørre på spørsmål.

Multitasking kan føre til mindre engasjement i møtet

Det er kanskje tydeligere hvem som er møteleder ved fysiske møter, mens ved digitale møter varierer det hvem man skjer på skjermen. Enten man ser seg selv eller en av de som prater til enhver tid. 

Det er også lettere å bli distrahert av ting rundt seg ved digitale møter. Det er med andre ord lettere å la seg friste til å drive med multitasking. Det gjør at man blir mindre fokusert på det som skjer i møtet, og engasjementet på møtet går ned. 

– Gjennom forskningen min fant jeg også ut hvordan man kan organisere møtene bedre. Strukturen på møtene er avgjørende for effektive møter, og her kan digitale møter være gode, forteller Fahad.

Fahad håper at forskningen hans så langt og eventuell fremtidig forskning skal være med på skape engasjement og provosere på en positiv måte for å få i gang diskusjoner, at det kan løse problemer, bygge videre på andre gode forskningsbidrag og løfte samfunnet videre på en eller annen måte. 

Har selv opplevd at det ikke bare er lett å jobbe digitalt

Fahad opplevde selv at det kunne være vanskelig å sitte i lockdown under covid-situasjonen og jobbe så mye digitalt. 

Men med god hjelp av klassekamerater og støtte fra familien, ikke minst som samboer med broren sin, så holdt han ut og fant en arbeidsmetodikk som fungerte for seg selv, og fikk levert mastergraden sin. 

Hør hele podcast-episoden med Fahad her:

Av Nina Skajaa Fredheim og Ann-Kristin Johansen
Publisert 20. sep. 2021 14:38 - Sist endret 28. sep. 2021 09:30