English version of this page

Ledelsesstruktur for satsingsområdet

Satsingsområdet Det digitale samfunn har en styringsgruppe og en vitenskapelig ledergruppe.    

Styringsgruppen

Styringsgruppen har det overordnede ansvaret for utvikling av satsingsområdet og foretar strategiske beslutninger i den sammenheng. Leder for satsingsområdet og derav den vitenskapelige ledergruppen rapporterer til styringsgruppen.

  • Prorektor forskning og formidling Kristi G. Bache (leder)
  • Dekan Harald Holone, Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
  • Dekan Irina Engeness, Fakultet for lærerutdanninger og språk
  • Prodekan forskning Kirsti Skovdahl, Fakultet for helse, velferd og organisasjon
  • Prodekan forskning LUSP Øyvind Gjems Fjeldbu, Fakultet for lærerutdanninger og språk
  • Prodekan forskning IIØ Tore Gimse, Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
  • Forskningsdirektør Trine Eker Christoffersen, Avdeling for forskningsstøtte og bibliotek.

Sekretær, Magdalena Edvardsen, Avdeling for forskningsstøtte og bibliotek

 

Vitenskapelig ledergruppe

Den vitenskapelige ledergruppen har ansvaret for de faglige aktivitetene og utviklingen av Digi-områdene og samhandlingen dem i mellom. Det er to koordinatorer for hvert av de fire Digi-tematiske områdene. 

 

Publisert 6. aug. 2019 12:29 - Sist endret 13. sep. 2022 22:00