English version of this page

ELLA - Education, Literature, Language

Det strategiske forskningsprogrammet ELLA (Education, Literature, Language) er en del (arbeidspakke 2) av den bredere anlagte språksatsinga ved HiØ som inkluderer ambisjonen om å opprette et SFU ved HiØ og bli en nasjonal tilbyder av fremmedspråk i grunnskolelærerutdanningen (GLU). 

Theodor Kittelsens maleri av Askeladden som ser mot Soria Moria slott.

Theodor Kittelsens Soria Moria slott (1900). Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo. Fri bruk (Creative Commons - Attribution CC-BY)

Forskningsfeltet

Mennesket er et språkvesen. Det er i stor grad gjennom språk vi forholder oss til verden og hverandre, og det er ved hjelp av språk vi kan utvikle vår kunnskap og bearbeide våre erfaringer. Det er gjennom språk vi viderefører kunnskap og etablerer tradisjoner. I den strategiske satsinga  undersøker vi forskjellige aspekter ved menneskets språklige evner. Vi undersøker også språk som kommunikasjonsmiddel og bærer av kultur: Hvordan brukes språk i forskjellige typer situasjoner og sammenhenger, hvordan kan vi forstå forholdet mellom språkbruk/litteratur og kontekst/kultur, og hvordan erverves kulturell og kontekstspesifikk språkkunnskap? 

Forskningsfeltet samler forskere med ulik bakgrunn og faglig innretning: lingvister og litteraturvitere som jobber med norsk/nordiske språk, engelsk, fransk, spansk, tysk og andre språk, didaktikere, pedagoger, spesialpedagoger og småbarnsvitere. Feltet er delt inn i tre enkeltstående temaområder – Språkkompetanser, Språkkulturer og Litteratur i kontekst – som også tilstreber å jobbe sammen på tvers. Det brede fokuset gjør det  mulig på en ny måte å undersøke hele individets språklige kompetanse, å utforske forskjeller og likheter mellom ulike språkkulturer, og inkludere didaktiske perspektiver. Satsinga legger opp til komparative prosjekter, samtidig som den skal bidra til å opprettholde bred forskningsvirksomhet både på og rettet mot de relevante målspråkene. Konkrete forskningsprosjekt utarbeides i dialog i kollegiet.

 

Publisert 15. aug. 2019 13:46 - Sist endret 3. aug. 2021 13:35