English version of this page

Språk i opplæringen

Satsingsområdet Språk i opplæringen er under etablering.  

Høgskolen i Østfolds strategiske plan for perioden 2019–2022 slår fast at høgskolen skal "etablere 'Språk i opplæringa' som strategisk forskningsprogram". Det er et viktig veivalg for FoU-arbeidet ved høgskolen og støtter opp under ambisjonen om å ta "ein leiande nasjonal rolle innanfor språk i opplæringa".

Høgskolen i Østfold har et veletablert og stort fag- og forskningsmiljø som til sammen dekker språkene norsk, engelsk, fransk, spansk og tysk. 

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag (ØSS), Avdeling for lærerutdanning (LU) og Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i utdanningen (Fremmedspråksenteret) samarbeider om å etablere forskningsprogrammet. 

Kontaktpersoner:

Trond Hammervoll, dekan, ØSS

Kjersti Berggraf Jacobsen, dekan, LU

Rolf Steinar Nybøle, leder, Fremmedspråksenteret

Publisert 15. aug. 2019 13:46 - Sist endret 19. aug. 2019 14:43