Arabisk 1

Her finner du blant annet undervisningstips og -opplegg for engelsk og fremmedspråk nivå I, II og III. Tipsene og oppleggene er forankret i læreplanenes kompetansemål og tenkt som inspirasjon og supplement til eksisterende læreverk.

Grunnleggende ferdigheter

Lyttetekster

Lyttetekster Arabisk nivå 1

Undervisningsopplegg

Min familie av Afrah Ghalion 

Ordforråd knyttet til familie

Det arabiske alfabetet av Afrah Galion
Muntlige ferdigheter og likheter mellom lyder i arabisk, norsk og engelsk

Andre ressurser

Publisert 13. sep. 2019 10:52 - Sist endret 18. sep. 2020 08:11