Mange logget seg på årets praksiskonferanse

Over 100 praksislærere, skoleledere og fagansatte fulgte Praksiskonferansen 2022. Det digitale eventet var fylt med temaer som var relevant for praksis og grunnskolelærerutdanningen. 

Bildet viser en ordsky, som illustrerer hvordan 1. årsstudentene vil beskrive seg selv da de startet på studiet. Det er tre ord som skiller seg klart ut: Spent, motivert og nysgjerring. Rundt disse ordene, er det andre ord som ble benyttet færre ganger.

Hvordan vil du beskrive deg selv som 1.årsstudent ved lærerutdanningen i august, med 3 treffende ord? Ordskyen er hentet fra presentasjonen "Hvem er førsteårsstudenten" av Kristin Stabell, Camilla Häbler, Ragnhild Næsje og Monica Nordbakke. 

Et viktig mål med praksiskonferansen er å spre informasjon om og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid ved Høgskolen i Østfold til studenter og praksisfelt. I år ble den arrangert den 13. januar.

Et av årets hovedinnlegg handlet om førsteårsstudenten og dette innlegget var det trinnlederne for 1. trinn Camilla Häbler, Ragnhild Næsje, Monica Nordbakkepraksislærer Kristin Stabell fra Refsnes skole som holdt. De delte sine egne erfaringer fra arbeidet med førsteårsstudentene. I tillegg presenterte de hvordan studentene selv opplever overgangen til studentrollen og deres forventninger til studiet og praksis.

Høgskolelektor Emilie Rossver Fallang, nyansatt fra høsten 2021, synes innlegget var svært nyttig.

Høgskolelektor Emilie Rossver Fallang
Høgskolelektor Emilie Rossver Fallang

- Jeg opplevde innlegget om førsteårsstudenten som veldig nyttig. For meg som er nyansatt, var det opplysende å få vite hvordan de på 1. trinn jobber med studentene fra starter høgskolen. Jeg liker spesielt godt at de gjennomfører spørreundersøkelser der studentene beskrive seg selv og sine forventninger til studiet med et par ord, og at de gjør det samme igjen mot slutten av semesteret – og sammenlikner. Dette er god pedagogiske praksis som gir nyttig informasjon til underviserne om hvordan de kan tilrettelegge for studentene, og til studentene selv, så de kan reflektere rundt sin studentrolle og studiehverdag. 

 

"Ofte får jeg tips og ideer som jeg kan ta med meg i min praksis, både som lærer og praksislærer."
Praksislærer Hege Gauslaa Wilhelmsen ved Kruseløkka ungdomsskole om nytten ved det å delta på konferansen.

Nyttige parallellsesjoner

I fjor ble det for første gang gjennomført parallellsesjoner på konferansen, hvor deltakerne kunne velge temaer som var mest relevant for dem. Dette ble svært godt mottatt, og det ble lagt opp til parallellsesjoner etter lunsj også på årets konferanse. Her fikk fagansatte blant annet presentere relevante FoU-prosjekter for praksis. Konferanseprogrammet gir informasjon om alle parallellsesjonene.

Praksislærer Hege Gauslaa Wilhelmsen ved Kruseløkka ungdomsskole synes det var fint å kunne velge mellom flere foredrag.

Praksislærer Hege Gauslaa Wilhelmsen
Praksislærer Hege Gauslaa Wilhelmsen

- Parallellsesjonene er et godt tilskudd på praksiskonferansen. Det at jeg kan velge temaer som er relevant for meg og min praksis er givende. Ofte får jeg tips og ideer som jeg kan ta med meg i min praksis, både som lærer og praksislærer. I år hørte jeg på "En ny dings i sekken" (del av "Den digitale overgangen mellom skoleslag", ved Stine Brynildsen og Marianne Hagelia) som pekte på utfordringene i kommunene rundt overgangen fra iPad til PC, noe som også er relevant for min arbeidsplass. I tillegg var det svært interessant å høre alle de gode bidragene i sesjonen «Overgang barnetrinn til ungdomstrinn» (ved Kari Spernes, Marianne Maugesten m.fl.), og da spesielt rundt skrivetrening i engelskfaget og mangelen på en felles bro mellom skoleslagene.

Spennende å høre om prosjekter på HiØ

Praksislærer Tone Glomsrud
Praksislærere Tone Glomsrud

Tone Glomsrud ved Rakkestad ungsomsskole har vært praksislærer for lærerstudenter i mange år, og synes det er lærerikt og spennende å høre om prosjekter og engasjementer på HiØ.

- Det er spennende å høre om forskningsprosjekter og utviklingsarbeid ved HiØ. Det er relevant for meg å bli kjent med prosjekter og erfaringer som de har gjort seg på høgskolen på en slik konferanse, dette er ikke så lett å få tid til i en vanlig hverdag, sier Tone, før hun avslutter:

- Det må også være engasjerende for de som har forsket på noe å få presentert dette for skolefeltet.

Les mer:

Av Veronica Knigge, Irene Felde Olaussen
Publisert 19. jan. 2022 21:40 - Sist endret 1. feb. 2022 10:52