Magne Skibsted Jensen

Institutt for pedagogikk, IKT og læring
English version of this page Stilling
Dosent
Kontakt
+4769608286
+4740288271
Studiested
Halden
Kontornr.
E1-060

Faglige interesser

Grunnskolelærerutdanning, Spesialpedagogikk, Veiledning i utdanning, Profesjonell utvikling, Dysleksi, Studiestrategier, Entreprenørskap og Skoleovertakelse.

Undervisning

Bakgrunn

Utdanning og kurs

 • 2021: Opprykk: Dosent
 • 2019: Program for fremragende forskningsformidling
 • 2018: Digitalisert lærerutdanning
 • 2015: Opprykk: Førstelektor
 • 2011: Høgskolepedagogikk
 • 2008: Høgskolelektor
 • 2002 - 2005: Universitetet i Stavanger: Cand.polit. Lektor m/tilleggsutdanning
 • 1989 - 1991: Halden Lærerhøgskole: 2. avdeling -Spes.ped. Adjunkt m/opprykk
 • 1984 -1988: Halden Lærerhøgskole: Adjunkt
 • 2000: Høgskolen i Østfold - avd. for lærerutdanning: Pedagogisk veiledning
 • 1988: Statens spesiallærerhøgskole: Data i spesialpedagogisk arbeid

Utmerkelser

 • 2018: Årets entreprenørskapslærer i Østfold. Nominert til nasjonal pris

Undervisnings - og arbeidserfaring

 • 2021 - d.d: Dosent i Pedagogikk: Høgskolen i Østfold
                      Fakultet for lærerutdanninger og språk - Institutt for pedagogikk, IKT og
                      læring
 • 2015 - 2021: Førstelektor i Pedagogikk: Høgskolen i Østfold - avd. for lærerutdanning
 • 2008 - 2015: Høgskolelektor i pedagogikk: Høgskolen i Østfold - avd. for
                         lærerutdanning
 • 2006 - 2007: Konst. rektor: Hjortsberg skole
 • 1990 - 2008: Adjunkt: Hjortsberg skole
 • 1989 - 1990: Adjunkt: Østerbo skole
 • 1988 - 1989: Adjunkt: Rødsberg ungdomsskole
 • 1995 - 2002: Kursleder: Studieforbundet AOF, Halden
 • 2000 - 2004: Praksislærer ved HIØ avd. for lærerutdanning
 • 1993 – 2004: Engasjementer ved HIØ avd. for lærerutdanning
 • 1984 - 1998: Miljøterapeut: Barnevernet, Halden

Verv

 • 2017 - d.d.: ATEE - Association for Teacher Educators in Europe:
                      Kontaktperson for Høgskolen i Østfold
 • 2014 - d.d.: NOLES nettverket: Representant fra Høgskolen i Østfold - Pedagogikk
 • 2010 - d.d.: Regionalt nettverk for nyutdannede lærere - Utdanningsdirektoratet:
                      Representant fra Høgskolen I Østfold
 • 2012 - d.d.: Veiledernettverk Østfold: Medlem av styringsgruppa
 • 2014 - d.d:.: FoU gruppe – Spesialpedagogikk - Vara for leder: 2014-2018

FoU-samabeid

 • 2021 - d.d.: Høyskolen Kristiania, Norge, ved professor Leila Ferguson
 • 2018- d.d.: International Migrants School, Roma, Italia, ved leder og professor
                     Maria Milagros Nabor
 • 2018 - d.d.: Stockholm Universitet, Stockholm, Sverige, ved professor
                      Gunnar Aronsson
 • 2018 - d.d.: Inter.reg. prosjekt: «Få alle med» - Inspiria (Norge) og
                       Innovatum Science Centre (Sverige)
 • 2019 - d.d.: Universitetet i Sørøst-Norge - USN. Forskergruppemedlem
                      Profesjonskunnskap om vold, overgrep og sosiale- og emosjonelle
                     vansker
 • 2017 - d.d.: Stephen F. Austin State University, Texas, USA, ved Professor
                      Karen Embry Jenlink 
 • 2017 - d.d.: Indiana University, Indiana, USA, ved Ph.D. Laura Stachowski
 • 2018 - d.d.: REEL - Research to Empower Education Leaders, Dublin, Ireland, ved
                      Jackie Ahern
 • 2015 - 2018: Scandinavian Science Cluster - Interreg. - Prosjektdeltaker
 • 2009 - d.d.: Ungt entreprenørskap - Østfold
 • 2017 - 2018: RØRE – prosjektet - Østfold Fylkeskommune
 • 2009 - d.d.: Dysleksi Norge - avdeling Halden
 • 2018 - 2019: TIPP/PROFF-prosjektet - Barnehagenett - Følgeforskning

Publikasjoner

 • Ferguson, Leila Eve; Bråten, Ivar; Jensen, Magne Skibsted & Andreassen, Rune (2022). A Longitudinal Mixed Methods Study of Norwegian Preservice Teachers’ Beliefs About Sources of Teaching Knowledge and Motivation to Learn From Theory and Practice. Journal of Teacher Education. ISSN 0022-4871. doi: 10.1177/00224871221105813.
 • Femdal, Ingrid; Jensen, Magne Skibsted; Larsen, Ann Sofi; Lund, Beate; Luthen, Geir Sverre & Sträng, Dan Roger [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Kunnskapsmegling i tverrprofesjonelle veiledningsmøter – å bevege seg «på tynn is». Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 105(5), s. 455–466. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2021-05-04.
 • Fjeld, Hilde Sofie; Hafstad, Sigrun Staal; Jensen, Magne Skibsted & Ramberg, Lin Elisabet Sandhaug (2021). «Vanskelig å forestille seg hvordan det er å være i ledelsen før man står der» - En studie om studenters erfaringer som skoleledere i skoleovertakelse . Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 105(5), s. 482–494. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2021-05-06. Fulltekst i vitenarkiv
 • Herrebrøden, Marte Karoline; Jensen, Magne Skibsted & Andreassen, Ulf Rune (2021). Framstillinger av personer med funksjonsnedsettelser i norske lærebøker: Bidrag til en inkluderende skole? . Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 105(3), s. 312–324. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2021-03-05.
 • Jensen, Magne Skibsted; Herrebrøden, Marte Karoline & Andreassen, Ulf Rune (2021). The Invisible Minority. Why do textbook authors avoid people with disabilities in their books? . International Journal of Inclusive Education. ISSN 1360-3116. doi: 10.1080/13603116.2021.1889049. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensen, Magne Skibsted & Aronsson, Gunnar (2021). Tillit i veiledning - refleksjoner fra lærere i veilederutdanning. I Larsen, Ann Sofi; Luthen, Geir Sverre & Ulla, Bente (Red.), Tillit, tenkning og trøbbel i profesjonsveiledning. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205523203. s. 177–202.
 • Jensen, Magne Skibsted & Andreassen, Ulf Rune (2017). Studiestrategier hos første års bachelorstudenter med dysleksi. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 63(4), s. 12–24. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensen, Magne Skibsted & Karlsen, Thorbjørn (2017). Veiledning og profesjonelle møter mellom kolleger. I Jensen, Magne Skibsted; Luthen, Geir Sverre & Karlsen, Thorbjørn (Red.), Veiledning og oppdagelse. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205488281. s. 163–180.
 • Andreassen, Ulf Rune; Jensen, Magne Skibsted & Bråten, Ivar (2017). Investigating self-regulated study strategies among postsecondary students with and without dyslexia: a diary method study. Reading and writing. ISSN 0922-4777. 30(9), s. 1891–1916. doi: 10.1007/s11145-017-9758-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensen, Magne Skibsted; Karlsen, Thorbjørn & Luthen, Geir Sverre (2015). Sustainable mentoring in kindergartens and schools – an equal partnership. I Leite, Laurinda (Red.), ATEE annual conference 2014 - Transitions in teacher education and Professional identities. Proceedings. ATEE - Association for Teacher Education in Europe. ISSN 9789081563987. s. 47–56.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensen, Magne Skibsted; Luthen, Geir Sverre & Karlsen, Thorbjørn (2017). Veiledning og oppdagelse. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205488281. 232 s.
 • Sørmo, Dag; Dypedahl, Magne; Myklevold, Gro Anita; Jensen, Magne Skibsted & Bøhn, Henrik (2016). Livet som lærer. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205490864. 216 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne Skibsted (2022). Kunnskapsmegling i tverrprofesjonelle veiledningsmøter – å bevege seg på tynn is.
 • Fjeld, Hilde Sofie; Hafstad, Sigrun Staal; Jensen, Magne Skibsted & Ramberg, Lin Elisabet Sandhaug (2021). "It's hard to imagine what it's like to be a leader before you stand there" - A study of students' experiences as school leaders in school adoption .
 • Jensen, Magne Skibsted (2021). Grunnskolelærerstudenter lærer entreprenørskap. [Internett]. Høgskolen i Østfold -Aktuelle saker.
 • Jensen, Magne Skibsted (2021). Nye sjefer på Gimle. [Avis]. Halden Arbeiderblad.
 • Jensen, Magne Skibsted (2021). Først med 5-årig lærerutdanning. [Internett]. Høgskoleavisa: Høgskolen i Østfold - Remmen - Halden.
 • Andreassen, Ulf Rune; Herrebrøden, Marte Karoline & Jensen, Magne Skibsted (2021). Den glemte minoriteten Inkludering handler om å være regnet med og bli sett. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Herrebrøden, Marte Karoline; Jensen, Magne Skibsted & Andreassen, Ulf Rune (2021). Representation of persons with disabilities in Norwegian textbooks. Contribution to an inclusive school?
 • Ramberg, Lin Elisabet Sandhaug; Hafstad, Sigrun Staal & Jensen, Magne Skibsted (2021). «Vanskelig å forestille seg hvordan det er å være i ledelsen før man står der» - En studie om studenters erfaringer som skoleledere i skoleovertakelse .
 • Ferguson, Leila Eve; Bubikova-Moan, Jarmila & Jensen, Magne Skibsted (2021). Critical Thinking in Norwegian Teacher Education (CT-TED) .
 • Jensen, Magne Skibsted (2020). Her er den nye skoleledelsen på Gimle – men kun denne uka. [Avis]. Halden Arbeiderblad.
 • Jensen, Magne Skibsted (2020). Norway's handling of the Coronavirus.
 • Jensen, Magne Skibsted (2020). Entreprenørskap i skolen. [Internett]. Høgskoleavisa: Høgskolen i Østfold - Remmen - Halden.
 • Andreassen, Ulf Rune; Jensen, Magne Skibsted & Herrebrøden, Marte Karoline (2020). Hvordan fremstiller lærebøker for grunnskolen mennesker med funksjonshemming?
 • Jensen, Magne Skibsted & Andreassen, Ulf Rune (2020). Hva betyr det å være en inkluderende skole? Utdanning. ISSN 1502-9778. s. 50–52.
 • Jensen, Magne Skibsted (2020). SMARTingen 2020 - Kreative og smarte elever med bærekraftige løsninger for fremtiden. [Avis]. Presseskriv.
 • Jensen, Magne Skibsted (2020). Studenter overtar to skoler - Skoleovertakelsen 2020. [Tidsskrift]. Høgskoleavisa: Høgskolen i Østfold - Remmen - Halden.
 • Andreassen, Ulf Rune & Jensen, Magne Skibsted (2020). Barna som ikke passer inn. Halden Arbeiderblad. 91(10), s. 6–6.
 • Jensen, Magne Skibsted (2019). Studenter overtok to skoler - Skoleovertakelsen 2019 . [Internett]. Høgskoleavisa: Høgskolen i Østfold - Remmen - Halden.
 • Jensen, Magne Skibsted (2019). Ny som lærer. Årsmagasin - Høgskolen i Østfold. s. 8–8.
 • Jensen, Magne Skibsted (2019). Viktig forberedelse til læreryrket. Årsmagasin - Høgskolen i Østfold. s. 8–8.
 • Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne Skibsted (2019). Mentoring in Kindergarten as an approach to qualify for professional practice in an everyday context.
 • Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne Skibsted (2019). Informal Mentoring in Profession and Education.
 • Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne Skibsted (2019). Informal mentoring in Profession and Education. Mentoring in Kindergarten as an approach to qualify for professional practice in an everyday context .
 • Jensen, Magne Skibsted (2019). Veiledning av nyutdannede grunnskolelærere. [Radio]. NrK-Østfold - Distriktsnyheter.
 • Jensen, Magne Skibsted (2019). Årets smartinger på besøk. [Internett]. Høgskoleavisa: Høgskolen i Østfold - Remmen - Halden.
 • Jensen, Magne Skibsted; Herrebrøden, Marte Karoline & Andreassen, Ulf Rune (2019). I hvilken grad er funksjonsnedsettelser og mennesker med nedsatt funksjonsnivå representert i norske lærebøker for grunnskolen?
 • Jensen, Magne Skibsted; Herrebrøden, Marte Karoline & Andreassen, Ulf Rune (2019). I hvilken grad er funksjonsnedsettelser og mennesker med nedsatt funksjonsnivå representert i norske lærebøker for grunnskolen? Noles, Literacy i opplæringen. 1(29), s. 67–68.
 • Larsen, Ann Sofi; Ulla, Bente; Lund, Beate; Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne Skibsted (2019). Tillit, tenkning og trøbbel - ontologiske, etiske og kunnskapsrelaterte vurderinger i profesjonsrettet veiledning.
 • Jensen, Magne Skibsted (2018). Gruppeveiledning.
 • Jensen, Magne Skibsted (2018). Kan få nasjonal pris. Halden Arbeiderblad. 89(148), s. 11–11.
 • Jensen, Magne Skibsted (2018). Nå er han nominert til nasjonal pris. [Avis]. HiØ.
 • Jensen, Magne Skibsted (2018). Hvordan kan følgeforskning bidra til at veiledning i hverdagen kan styrke barnehagen? .
 • Jensen, Magne Skibsted (2018). Pedagogical entrepreneurship in teacher education.
 • Jensen, Magne Skibsted (2018). Vurdering for læring og Skoleutvikling.
 • Sträng, Dan Roger & Jensen, Magne Skibsted (2018). TIPP-et utviklingsprosjekt i barnehagen.
 • Sträng, Dan Roger & Jensen, Magne Skibsted (2018). Veiledning og Rådgivning.Innovativ kommunikasjon.
 • Jensen, Magne Skibsted & Nordgren, Mona (2018). Educational practices, priorities and challenges in Europe: What can we learn from Ireland, Norway and Spain. I ATE, 2018 (Red.), ATE 2018 Annual Meeting: Re-imagining educator preparation in a democracy: The teacher educator as public intellectual.. University of North Texas. s. 58–58.
 • Jensen, Magne Skibsted (2018). Teacher Education in Norway - Educational practices, Priorities and Challenges.
 • Jensen, Magne Skibsted; Luthen, Geir Sverre & Korseberg, Karl Arne (2018). Kollegaveiledning for skoleledere og trinnledere i ungdomsskolen.
 • Jensen, Magne Skibsted (2018). Studenter har overtatt hele Haugeåsen ungdomsskole. Fredrikstad Blad.
 • Jensen, Magne Skibsted (2018). Studentene tok over Gimle skole. Halden Arbeiderblad. s. 12–13.
 • Jensen, Magne Skibsted (2018). Studenter overtok to skoler - Skoleovertakelsen 2018. [Tidsskrift]. Høgskoleavisa - HiØ.
 • Jensen, Magne Skibsted (2018). Ny som lærer. [Tidsskrift]. Høgskoleavisa - HiØ.
 • Jensen, Magne Skibsted (2018). Å være ny som lærer.
 • Jensen, Magne Skibsted (2017). Peer mentoring and relationship between equal participants in school. I ATEE, 2017 (Red.), ATEE Conference 2017: Changing perspectives and approaches in contemporary teaching . J.J. Strossmayer University of Osijek Faculty of Education. ISSN 978-953-6965-61-8. s. 53–54.
 • Jensen, Magne Skibsted (2017). Framtiden i Fyrbofold.
 • Jensen, Magne Skibsted (2017). Evner eller emner.
 • Jensen, Magne Skibsted (2017). Peer mentoring and relationship between equal participants in school.
 • Luthen, Geir Sverre; Larsen, Ann Sofi; Sträng, Dan Roger & Jensen, Magne Skibsted (2017). Veiledning og oppdagelse - Abstract.
 • Jensen, Magne Skibsted; Luthen, Geir Sverre; Larsen, Ann Sofi & Sträng, Dan Roger (2017). Veiledning og oppdagelse.
 • Jensen, Magne Skibsted; Luthen, Geir Sverre & Karlsen, Thorbjørn (2017). Ny bok om veiledning. Høgskoleavisa - HiØ.
 • Jensen, Magne Skibsted (2017). Å være ny som lærer.
 • Jensen, Magne Skibsted (2017). Ny som lærer.
 • Jensen, Magne Skibsted & Sträng, Dan Roger (2017). Veiledning og refleksjon.
 • Jensen, Magne Skibsted & Andreassen, Ulf Rune (2017). Studiestrategier, lesehistorie og studiemotivasjon hos førsteårsstudenter med dysleksi i høyere utdanning. NOLES, LIteracy og dybdelæring. 1(1), s. 63–64.
 • Jensen, Magne Skibsted & Andreassen, Ulf Rune (2017). Studiestrategier, lesehistorie og studiemotivasjon hos førsteårsstudenter med dysleksi i høyere utdanning.
 • Jensen, Magne Skibsted (2017). Rett på 32 TV-Østfold Skoleovertakelsen 2017. [TV]. TV ØSTFOLD.
 • Jensen, Magne Skibsted (2017). Overtok to skoler - Skoleovertakelsen 2017. [Tidsskrift]. Høgskoleavisa - HiØ.
 • Jensen, Magne Skibsted (2017). Overtok to skoler i Halden. [TV]. TV ØSTFOLD.
 • Jensen, Magne Skibsted; Sørmo, Dag; Dypedahl, Magne; Myklevold, Gro Anita & Bøhn, Henrik (2016). Ny som Lærer.
 • Jensen, Magne Skibsted; Sørmo, Dag; Dypedahl, Magne; Myklevold, Gro Anita & Bøhn, Henrik (2016). Livet som lærer. Høgskoleavisa - HiØ.
 • Jensen, Magne Skibsted (2016). Pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanningene ved Høgskolen i Østfold.
 • Jensen, Magne Skibsted (2016). Kollegaveiledning som læringsarena.
 • Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne Skibsted (2016). Nettverk skal hjelpe nye lærere å bli i jobben. Utdanningsnytt.no.
 • Jensen, Magne Skibsted; Luthen, Geir Sverre & Berggraf Jacobsen, Kjersti (2016). The School Takeover as professional learning at two Teacher Training Programmes - a comparative study. I ATEE, 2016 (Red.), ATEE Conference 2016: Educating the Best Teachers: A Challenge for Teacher Education: 22-24 August 2016 – Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven, the Netherlands. Fontys University of Applied Sciences. s. 163–164.
 • Jensen, Magne Skibsted (2016). Mentoring and professional growth. I ATEE, 2016 (Red.), ATEE Conference 2016: Educating the Best Teachers: A Challenge for Teacher Education: 22-24 August 2016 – Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven, the Netherlands. Fontys University of Applied Sciences. s. 161–162.
 • Jensen, Magne Skibsted (2016). Uke med aktivt entreprenørskap . Høgskoleavisa - HiØ.
 • Jensen, Magne Skibsted (2016). Slik kan du ta vare på entreprenørskap i den nye lærerutdanningen, Statsråd. [Internett]. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).
 • Jensen, Magne Skibsted (2016). Mentoring and professional growth .
 • Jensen, Magne Skibsted; Luthen, Geir Sverre & Jacobsen, Kjersti Berggraf (2016). The School Takeover as professional learning at two Teacher Training Programmes - a comparative study .
 • Jensen, Magne Skibsted & Andreassen, Ulf Rune (2016). How to Study with Dyslexia? (Session 4 Language Barrier - Paper 70).
 • Jensen, Magne Skibsted (2016). Overtok to skoler - Skoleovertakelsen 2016. Høgskoleavisa - HiØ.
 • Jensen, Magne Skibsted (2016). De er helt klare til å bli lærere. Halden Arbeiderblad. 87(43), s. 2–3.
 • Jensen, Magne Skibsted (2016). Skoleovertakelse for Grunnskolelærerutdanningen - Ny praksis på veien mot den profesjonelle lærer. [TV]. NRK- Østfold - Regional nyhetssending.
 • Jensen, Magne Skibsted (2016). Skoleovertakelse for Grunnskolelærerudanningen - Ny praksis på veien mot den profesjonelle lærer. [TV]. NRK - Dagsrevyen 21 - Riksdekkende nyhetssending.
 • Jensen, Magne Skibsted & Andreassen, Ulf Rune (2016). Studying with dyslexia. Study strategies, reading history and study motivation. .
 • Jensen, Magne Skibsted & Luthen, Geir Sverre (2015). Veiledning og kollektive læringsprosesser.
 • Jensen, Magne Skibsted & Andreassen, Ulf Rune (2015). Studying with dyslexia; the use of study strategies in three different study contexts. I Iaonnaou, Andri; Solomou, Maria; Georgiou, Yiannis; Nicolaidou, Iolie; Agesilaou, Andria & Kyza, Eleni (Red.), Earli 2015: Towards a reflective society. Earli; Cyprus University of Technology.
 • Andreassen, Ulf Rune & Jensen, Magne Skibsted (2015). Studying with Dyslexia: Use of Self-Regulated Study Strategies in Three Different Study Contexts.
 • Jensen, Magne & Andreassen, Ulf Rune (2015). Hva kjennetegner første års bachelor studenters studiestrategier i høyere utdanning? NOLES, Språkperspektiver i læringskontekster. s. 51–52.
 • Jensen, Magne & Andreassen, Ulf Rune (2015). Hva kjennetegner første års bachelor studenters studiestrategier i høyere utdanning?
 • Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne Skibsted (2019). Mentoring as an approach to qualify to professional practice in an everyday context . ATEE - Association for Teacher Education in Europe.
 • Jensen, Magne Skibsted (2018). Pedagogical Entrepreneurship in Teacher Education. University of Gävle. 1(1).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:22 - Sist endret 22. juni 2022 12:16