Entreprenørskap i skolen

Denne uken er «Entreprenørskap i skolen» hovedtema for studentene som tar 4. året på lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold. I to dager får de faglig påfyll og inspirasjon, blant annet av Kathrine Tallis fra Ungt Entreprenørskap.

Bildet viser undervisning i entreprenørskap ved Høgskolen i Østfold.

Kathrine Tallis under formiddagens foredrag for lærerstudentene på trinn 1-7. Foto: Bård Halvorsen, HiØ

 Entreprenørskap i skolen er et emne i lærerutdanningen som går over flere uker.
I formiddag fikk våre lærerstudenter for trinn 1-7 opplæring om temaene: Smart, Vårt lokalsamfunn og Våre familier. Likeså ble det praktiske øvelser med vekt på trygghet, kreativitet, samarbeid, kritisk tenkning og kommunikasjon.

– I midten av oktober skal lærerstudentene våre ut i grunnskolene og prøve ut den verktøykassa de får med seg fra denne samlingen, som går videre i morgen med flere praktiske øvelser, sier Magne Skibsted Jensen, høgskolens emneansvarlig for Entreprenørskap i skolen.


Vårt lokalsamfunn

Vårt Lokalsamfunn tar elevene med på en oppdagelsesferd i eget nærmiljø hvor de lærer om samspillet mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester. Programmet går over fem undervisningsøkter og er rettet mot 4.-5. trinn. 
 
SMART inspirerer elever til skaperglede, handling og samarbeid. Elevene skal løse problemer de ser rundt seg i nærmiljøet ved hjelp av deres egne erfaringer, kunnskaper og interesser. SMART er tilrettelagt for elever på 5.-7. trinn.


Skaperglede og engasjement stod sentralt i Kathrine Tallis sin framføring ved Høgskolen i Østfold i formiddag.

Etter kursene skal våre lærerstudenter bl.a. kunne:
·  møte de nye utfordringene innenfor kreativitet, pedagogikk / metodikk / nye roller for lærere og elever i en utvidet læringsarena med positive holdninger
·  bruke entreprenørskap til å skape et elevaktivt læringsmiljø og styrke kontakten mellom arbeidet i klasserommet og samfunnet rundt skolen.
 

Bildet viser John Einar Heidenberg
John Einar Heidenberg fra Ungt Entreprenørskap underviste lærerstudentene på trinn 5-10.
 
Studentene våre skal se mulighetene og trene elevenes entreprenørskapskompetanse knyttet til kreativitet, selvinnsikt og beslutningstaking. Programmet går over fem undervisningsøkter og har ungdomsskolen som målgruppe.


Ungt Entreprenørskap har i flere år samarbeidet tett med Høgskolen i Østfold for å inspirere ungdom til å bli engasjert i sitt lokalmiljø og for å utvikle noe nytt i samarbeid med medelever, studenter og andre. Blant annet har vi sett dette i flere år via konkurransene Årets Smarting, samt arbeidet med å utvikle elevbedrifter, ungdomsbedrifter og studentbedrifter.

Aktuelle lenker

Entreprenørskap i skolen
Lærer ved å gjøre

Ungt entreprenørskap

 

Publisert 24. sep. 2020 14:12 - Sist endret 24. sep. 2020 14:12