Flere velger IT- og språkfag

Til tross for en liten nedgang, viser årets søkertall til studier i Samordna Opptak at Høgskolen i Østfold i snitt har 2,4 søkere per studieplass som i fjor. Førstevalgene til søkerne viser at flere ønsker å studere fag innen IT og språk, og færre velger helsefag. 

Informasjonsteknologi som tilbys ved studiested Halden, er et fagområde med sterk vekst i antall søkere i år. Foto: HiØ.

Aldri før har det vært så mange studenter i Norge som det var i 2020. Det viser tall fra den årlige statistikken til SSB om studenter i høyere utdanning, som nylig ble lagt frem.

– Høgskolen i Østfold har hatt en meget god vekst i søkertall over flere år. En nedgang på 7 prosent og 301 færre søkere fra 2020 til 2021, utgjør likevel ikke en dramatisk endring, sier prorektor for utdanning Annette Veberg Dahl. 

– Nedgangen kan i hovedsak forklares med at vi i fjor hadde 626 søkere til vårt nye bachelorstudium i paramedisin, et studium som i år ikke har opptak, forteller prorektoren. Samtidig understreker hun at høgskolen i så måte gjør det relativt sett like godt som tidligere år. 

Nasjonalt har søkertallene i Samordna opptak (SO) økt med 2,2 prosent sammenlignet med fjoråret.

Prorektoren tror flere ting kan påvirke søkertallene, ikke minst at pandemien har hatt en effekt. Ifølge Veberg Dahl er det naturlig med svingninger i søkertallene fra år til år.

Stor interesse for språkfagene

Årsenheten i engelsk er det programmet som utmerker seg med flest førstevalgsøkere, med en formidabel vekst på over 500 prosent. Utover det har alle språkfagene, inkludert en helt ny bachelor i språk,  generelt gode søkertall. 

–  Høgskolen i Østfold kan tilby et sterkt og godt fagmiljø innen språk, og det at vi også har et eget fremmedspråksenter, gjør oss nok ekstra attraktive innen språkstudier. I tillegg er dette studiet der vi får søkere fra hele landet, siden det er studier som er godt tilrettelagt som nettstudier, forteller Veberg Dahl.

– Den økte interessen for språkfagene kan skyldes at verden blir mer og mer internasjonal og at mange ser at språk åpner dører til andre spennende yrker. Gode språkkunnskaper kan lett kombineres med andre fag i andre utdanninger, sier prorektoren. 

Helse- og velferdsfag har noe lavere søkertall

Helse og velferdsfag som sykepleie, sosialt arbeid, vernepleie og barnevern – som tidligere år har gått veldig opp, går i år noe ned. At noen av disse utdanningene nå går litt ned kan skyldes helt normale konjunktursvingninger, men det kan også tenkes at enkelte er litt mer skeptiske til å velge yrker som har vært ekstra mye omtalt og kanskje ansett som utsatt under pandemier, sier hun.

– Det er likevel ingen dramatikk i dette, da vi har god margin, med i snitt over 3 søkere per plass til disse studiene, forteller Veberg Dahl.

IT-utdanninger har sterk økning

Informasjonsteknologi er et fagområde med sterk vekst i antall søkere. Og «vinneren» her er Bachelor i informatikk: design og utvikling av IT-systemer, som har en økning i søkertall på nærmere 70 prosent. 

– Selv om økningen til IT-studiene er noe høyere hos oss, ser vi også en vekst i søkertall ved andre utdanningsinstitusjoner som tilbyr tilsvarende studier, forteller Veberg Dahl. 

– Nesten alle jobber kommer til å inneholde teknologi i fremtiden, slik at det å ha kompetanse på dette området er veldig viktig, sier hun. 

– Vi ser at teknologi er stadig mer viktig, det har pandemien vist oss, og den trenden vil garantert ikke avta med det første, mener hun. 

Mer informasjon om søkertall

Av Niina Fredheim
Publisert 23. apr. 2021 06:10 - Sist endret 23. apr. 2021 09:47