English version of this page

Studentombudet

Hva gjør studentombudet?

Studentombudet bidrar til å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt som student.

Studentombudet gir upartisk, juridisk veiledning knyttet til din studiesituasjon.

All hjelp er kostnadsfri uforpliktende, og studentombudet behandler dine saker konfidensielt. Studentombudet tar også imot deg som ønsker å være anonym.

Kontakt Studentombudet

Bistand ved varsling

Studentombudet gir bistand i saker som omhandler varsling av kritikkverdige forhold. Det være seg informasjon og råd forut for at varslet gis, eller i etterkant i form av støtte og veiledning.

Hvordan ombudet arbeider

Studentombudet utøver sitt virke etter mandat. 

Her finner du mandat, årsrapporter og annen relevant informasjon om studentombudet.