Kvalitetssystem for utdanning

Kvalitetssystemet skal bidra til at høgskolen når de mål om utdanningskvalitet som er fastsatt gjennom gjeldende lovgiving og gjennom Strategisk plan for HiØ. 

Kvalitetssystemet skal gi gode forutsetninger for en målrettet, systematisk og kontinuerlig kvalitetssikring av utdanninger ved Høgskolen i Østfold og for utvikling av en god kultur for kvalitet. 

Evalueringer og rapporter

  • LMUs årsrapport til styret
  • Kvalitetsrapport for utdanning
  • Avdelingens kvalitetsrapport
  • Studieprogramrapport
  • Emnerapporter

Roller og ansvar

  • Beskrivelse av ansvar/oppgaver til ulike roller 

Årshjulet

Se når de ulike rapporteringer og evalueringer skal gjennomføres

For studenter/ansatte

  • Hvordan kan du som student/ansatt forholde deg til kvalitetsarbeidet ved HiØ.