Dekomp

Lokal ordning for kompetanseutvikling - Dekomp

Den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling (Dekomp) er en av de nasjonale støtteordningene for lokal kompetanseheving. Partnerskap mellom lærerutdanninger og kommuner (skoleeiere, ledere og lærere) skal føre til felles utvikling og et styrket samarbeid om teori og praksis.

Kalender

Ingen kommende arrangementer

Kontakt

Er du skoleeier og ønsker å samarbeide med oss om kompetanseutvikling? 
Kontakt oss:

Aktuelt

 • kollegaobs(1) Kollegaobservasjon på sitt beste i Mosseskolen 16. mai 2022

  Hva kjennetegner læreres opplevelser av kollegaobservasjoner når det oppleves på en god måte? Hva var det som gjorde det mulig? Og hva skal til for at det skal kunne bli flere gode opplevelser med kollegaobservasjon framover? Med disse spørsmålene som utgangspunkt har vi hatt et DeKOMP samarbeid med Mossekolen i skoleåret 2021/22. For å bli kjent med hva lærerne på de forskjellige skolene legger i dette, valgte vi i samarbeid med skoleeier å gjøre styrkeworkshop med oppfølging om temaet kollegaobservasjon på alle de 16 kommunale skolene.

 • dekomp Dekomp, voksenopplæring og digital kompetanse 5. mai 2022

  21. april kom over 60 lærere, skoleledere og IT-medarbeidere fra voksenopplæringsskoler (VO) i Østfold, til Remmen for å avslutte et godt – og litt annerledes – Dekompsamarbeid gjennom 1 ½ år. Sonja Nygaard-Joki og Stine Brynildsen, begge fra fagmiljø for IKT og læring, har drevet Dekomparbeidet og arrangerte ettermiddagssamlingen som blant annet hadde fokus på erfaringsdeling og å knytte profesjonelle nettverk på tvers av skoler.

 • profesjonslering Profesjonslæring for nye lærere og veiledere i Vikenskolen 31. mars 2022

  I skoleåret 2022 – 2023 tilbyr Høgskolen i Østfold i samarbeid med Viken fylkeskommune et samlingsbasert etterutdanningsprogram til nyutdannede, nytilsatte lærere og deres veiledere i de videregående skolene. En underliggende, rød tråd gjennom alle samlingene vil være den reviderte læreplanen Fagfornyelsen og Rammeverk for læring og ledelse i Viken skolen.

Kompetanseutvikling

  Vi kan bidra med kompetanseutvikling innenfor en rekke områder. Skoleåret 2021-22 samarbeider vi med ulike kommuner og skoler hovedsakelig innenfor temaer knyttet til LK20, Fagfornyelsen.

   Partnerskap

   Skoleåret 2021-2022 samarbeider HiØ med skoleeiere, skoleledere og lærere i Viken. Vi har inngått partnerskap med alle skoleeiere i tidligere Østfold, videre har vi opprettet partnerskap med Viken fylkeskommune og Oslo kommune.

   Ressurssider

   Her kan du finne aktuelle ressurssider for Dekomp og Kompetanseløftet for Spesialpedagogikk og inkluderende praksis.