Klinisk sykepleie – Intensivsykepleie (masterstudium) fra og med 2. studieår

Fakta om programmet

Studiepoeng:
40
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2021
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 600

Er du spesialsykepleier innen intensivsykepleie og ønsker å bygge videre til en mastergrad? 

Masterkompetanse er etterspurt i dagens og fremtidens helsetjeneste, hvor det blant annet kreves at spesialsykepleiere kan analysere og kritisk vurdere eget arbeid, benytte relevant forskning og bidra til kunnskapsbasert sykepleiepraksis og kan gjennomføre forsknings- eller utviklingsarbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske prinsipper.

Med fullført videreutdanning i intensivsykepleie kan du søke deg inn i 2. studieår på master i klinisk sykepleie, studieretning intensivsykepleie. Søknadene vil behandles individuelt da det er krav om at videreutdanningen må oppfylle faglig masternivå. Se opptakskrav.

Innhold i studiet

Studietilbudet består av to emner:

Studiemiljø

Høgskolen har et veletablert forskningsmiljø, med både klinisk erfaring og stor forskningsaktivitet innen anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie.

Undervisningen for studenter med direkte opptak til 2. studieår vil være samlingsbasert. Samlingene kan foregå på campus og digitalt. Det er planlagt 2-3 samlinger hvert semester. Datoer for samlinger vil bli tilgjengelig nærmere studiestart.

Nedenfor fremgår en kortversjon av studieplanen for studenter som fullfører mastergrad etter avsluttet videreutdanning. Se også hele studieplanen for Masterstudium i klinisk sykepleie – Intensivsykepleie med opptak høsten 2022.

Kontakt

Studieveileder: Nina Buskoven         

Telefon: +47 696 08 899

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Fakultet for helse, velferd og organisasjon.
Studieleder Randi Magnus Sommerfelt